Veckobrev v 3

Under veckan besöktes bland annat Södra Skogsägarna i Växjö. Regeringen har fortsatt Eskil Erlandssons arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram, men har samtidigt som flera dialogprocesser pågår inom detta program tillsatt en utredning som ska titta på delar av skogsvårdslagen. Bra samtal om äganderätt och förtroende för enskilda företagare. Märker tyvärr inom flera politikområden att tilltron till den enskilda företagarens vilja och förmåga minskar med ytterligare regleringar och kontroller och inte minst inskränkningar i äganderätten och brukanderätten som följd. En oroväckande utveckling. Även möte med LRF Mjölk angående livsmedelsstrategin. De delar min oro över att strategin ser ut att bli väldigt övergripande, där många centrala knäckfrågor förblir olösta och ansvaret läggs på branschen liksom regeringen gjorde med 87-punktsprogrammet för mjölk i våras. Fokus på kostnadssidan för bättre konkurrenskraft.
  Naturskyddsföreningen besökte utskottet på torsdagen, och inte heller de är nöjda med processen kring livsmedelsstrategin och undrar vad som egentligen händer. Fokus under besöket var livsmedelsstrategi och bekämpningsmedelsskatt.  Livsmedelsstrategin blir försenad igen, nu kommer den inte förrän i juni vilket jag kommenterar i bland annat Land Lantbruk.  Fick svar på skriftligt fråga till miljöministern om att förbjuda ämnen i grupp sedan Svenskt Vatten publicerat en rapport där de konstaterar att flera impregneringsmedel av skor och textilier innehåller högfluorerade ämnen som är svårnedbrytara i miljön och ofta även giftiga.  Även min fråga till infrastrukturminister Anna Johansson fick svar, där hon öppnar för kompensation till Skånetrafiken och DSB för kostnaderna i samband med id-kravet. Bra!