Romson (Mp) viftar med stekpannan - till vilken nytta?

När Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen och nu senast den 7 maj, lät regeringen meddela att den har för avsikt att utreda en övergång till ett kommunalt ansvar för förpackningsinsamling i Sverige. Trots att all tillförlitlig statistik visar på goda resultat, för exempelvis tidningspapper mer än 90 procent materialåtervinning, vill de riva upp producentansvaret, som tydligt pekar ut förpackningsindustrin och handeln som de som har ansvaret för att uppfylla högt ställda mål. Som Miljöminister såg Lena Ek (c) till att få en ny förordning på plats, som förtydligar och skärper kraven, höjer målen och pekar ut Naturvårdsverket som den myndighet som ska se till att aktörerna lever upp till gjorda överenskommelser. De ska också utarbeta ett system för insamling och återvinning av textilier som ett första steg.

Regeringen har med sina besked skapat en osäkerhet som gör att FTI - Förpacknings & Tidningsinsamlingen och andra aktörer avstår från att investera och utveckla verksamheten så att den blir effektivare och mer tillgänglig. Mest anmärkningsvärt är att Miljöministern Åsa Romson (Mp) idag, i ett interpellationssvar till mig inte kunde tala om när en utredning tillsätts, exakt vad den ska utreda och vem som får uppdraget. Ändå har hon i ett pressmeddelande sagt att den ska leverera ett resultat med lagtext i slutet av 2015.

Centerpartiet har ända sedan den dåvarande miljöministern, Olof Johansson kom tillbaks från Rio och den första klimatkonferensen sagt att det är förorenaren som ska betala och att det är producenternas ansvar att minimera mängden förpackningar, se till att de förpackningar som trots allt behövs kan återvinnas, erbjuda konsumenter möjlighet att sortera och lämna in dem utan kostnad. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har var för sig beslutat göra insamlingen till ett kommunalt ansvar, utan att tänka igenom vilka konsekvenser det får, vad det kostar för den enskilde och hur svårt det blir att samordna 290 kommuner med 10 000 producenter kring insamling av allt från livsmedel till vitvaror i ett gemensamt begripligt system.

Åsa Romson försöker måla upp en båt... (förlåt!) en bild, där den felsorterade stekpannan utgör yttersta beviset på att förpackningar inte kan återvinnas med nuvarande producentansvar. Inget är mer felaktigt, utom möjligen hennes andra påstående, att Sverige halkat efter andra länder i Europa. Det grundar hon på missvisande statistik som inte går att jämföra. Stekpannan kommer aldrig någonsin att kunna sorteras och återvinnas som förpackning, hur mycket hon än försöker. Medan Regeringen letar efter en utredare som kan ta fram det beställningsverk de efterfrågar riskerar Sverige att på riktigt tappa fart i insamlandet och att missa de insamlingsmål till 2020 vi ör överens om ska gälla för förpackningar av papper, papp, plast och plåt. Här finner du länken till debatten som dessvärre saknar ljud de första minuterna.