Johan Trouvé fiskar med grova redskap

I en Kungsbacka-tidning uttrycker Västsvenska Handelskammaren genom sin VD, Johan Trouvé en önskan att Kungsbacka – och i konsekvens med det – även Varberg och Falkenberg ska ingå i en Västragötalandsregion som av många redan kritiseras för att vara för stor. Om det är 49, eller 52 kommuner är inte så noga, så länge de nytillkomna bidrar med skatteintäkter ett gott näringslivsklimat och låg arbetslöshet. Att plocka russinen ur kakan stärker inte Sverige om det är en ambition.

Kungsbacka skulle efter Borås bli den till invånarantalet tredje kommunen i VG-regionen och bidra till att ytterligare förskjuta tyngdpunkten söderut. För Halland, Västra Götaland och hela vår landsända är det därför en bättre lösning att hålla Halland helt. Centerpartiets regionföreträdare i Halland tar på sig ledartröjan i utvecklingen. Vi tror på Halland och menar att nyckeln (nycklen på Halländska) ligger i att stärka tillväxt- och utvecklingsuppdraget som Regionerna fått, att se gränserna norrut, söderut och inte minst österut som styrkor istället för problem.

Det finns i många stycken en anledning till självkritik. Speciellt när det gäller hur kollektivtrafiken sköts mellan de båda trafikhuvudmännen, Hallandstrafiken och Västtrafik. Även mot att vi inte lyckats få en effektivitet mellan sjukhusen. Vi får inte bara se till det långsträckta kustlandskapet, utan även tillgångarna i samverkan med Jönköpings-, Kronobergs- och Västra Götaland österut, där vi har vägar och järnvägar i behov av investeringar. Det behövs mer bredbandsfiber, mobiltäckning och strandnära bostadsbyggande för att öka attraktiviteten i vårt fina inland.

Som Kungsbackapolitiker ser jag samarbetet i Göteborgsregionens Kommunalförbund som ett exempel på hur man kan ta ett gemensamt ansvar för bostadsbyggande, arbetsmarknad, utbildning och kollektivtrafik över regiongränserna. Vi kan konstatera att det finns, även på andra håll inom VG-regionen, därför att kommunerna vill det och ser fördelar för medborgarna.

En Kungsbackautbrytning skulle innebära slutet för Halland. Vi har tidigare lyckats övertyga både nationella och regionala politiker inom och utanför länet att det inte är en bra lösning för någon, allra minst Hallänningen. Ingenting gäller dock för evigt och Halland måste varje dag visa att vi förtjänar att existera som region. När inte det räcker till att erbjuda en bra sjukvård, fungerande och täckande kollektivtrafik, en stark och växande arbetsmarknad med lågarbetslöshet, god integration och hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vad behöver då göras?

Jo ett enigt och tydligt besked till Trouvé och andra som drömmer om annat och fiskar efter enkla lösningar. Behåll Halland helt. Det är bästa sättet att stärka Syd- och Västsverige.

Ola Johansson

Centerpartiet