Meningslös hyresutredning hindrar bostadsbyggandet

Regeringen har idag tillsatt Agneta Börjesson (Mp) att låta utreda hur man ytterligare ska kunna reglera och krångla till relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare. Det är inte annat att vänta än fler lagar och regler som hindrar bostadsbyggande, med fler och högre trösklar för den som behöver ta sig in på bostadsmarknaden.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/uppdrag-om-att-starka-hyresgasternas-stallning/ 

Den tidigare regeringen kritiserades ofta och högljutt för sitt omfattande utredande och underförstått, brist på resultat. I själva verket har vi sedan den tillträdde sett en fördubbling av bostadsbyggandet. Men samtidigt ökar behoven. Alla resurser och mycket tankekraft måste ägnas åt hur vi kan ytterligare öka bostadsbyggandet och samtidigt göra mer bostäder tillgängliga för fler.

Då väljer Morgan Johansson (S) och Mehmet Kaplan (Mp) att tillsätta en utredning om ”stärkt ställning för hyresgäster”. Är det något som framgår om man följt debatten, läst Nybyggarkommissionen, Bokriskommittén och alla andra analyser, så är det att det finns andra områden som behöver reformeras först.

  • Vi måste öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det behöver bli lättare att lämna det ägda boendet och istället bli hyresgäst, särskilt om du är äldre.
  • Den förra regeringen tillsatte en utredning om att tillåta kommunalt eller statligt stöd till fastighetsägare som vill bygga bostäder som är anpassade för en sådan målgrupp. Vi väntar oss någon reaktion från regeringen på detta.
  • Vi måste se över hyressättningen så att hyrorna på ett bättre sätt motsvarar attraktivitet och efterfrågan. Ett sätt att öka hyresgästernas inflytande vore i så fall att tillåta dem själva att träffa överenskommelser med värdarna om hyresnivåer, servicegrad och villkor.
  • Vi måste få fram mera byggbar mark och implementera ett enklare och mer förutsägbart regelverk i planprocessen så att det går att bygga hyresrätter mer konstadseffektivt.
  • Vi måste öka tillgången på små bostäder i det befintliga beståndet, genom att understödja andrahandsuthyrningen, tillåta kompiskontrakt och se över tillgänglighets- och bullerregler som bland annat försvårar för studenter att hitta en bostad på studieorten.

Det är bara några exempel på vad regeringen kunnat göra istället. Så mycket förlitar de sig på blygsam men missriktad subventionspolitik att de tar bostadsinvesteringarna för givna. Det är en farlig väg! Skulle vi misslyckas med bostadspolitiken så får det oöverblickbara följdeffekter på tillväxt, arbetslöshet och utanförskap.

Det behövs bättre fungerande bostadsmarknader med ökad tillgång till alla upplåtelseformer i hela landet för att vi ska få en tillväxt, med företag om vågar anställda och människor som kan och vill ta anställning, studera och förverkliga drömmar i Sverige.  

Kommentarer på direktivet:

  • Regeringen vill utreda effekterna av att förvärvslagen upphävdes. Lagen som den var utformad var kraftlös och fördröjde fastighetsförsäljningar, när ett kommunalt beslut krävdes för att köp av en hyresfastighet skulle kunna genomföras. Därför avskaffades den, ingen har fällt några tårar över det.
  • Den nuvarande ordningen för att förhandla och fastställa hyresnivåer tar inte hänsyn till behovet av att renovera och energieffektivisera i befintliga äldre bostäder. Ett ökat hyresgästinflytande borde åtföljas av en med individuell hyressättning. Man måste utgå från att det fortfarande är ett tabubelagt område.
  • Regeringen skickar signaler till fastighetsägare och hyresgäster att det kommer att råda en osäkerhet om vilka regler som gäller för deras ömsesidiga relation. Med det finns det en risk att byggherrar drar sig för att bygga bostäder för uthyrning och väljer istället att producera ägande- och bostadsrätter, trots att det är fler hyresrätter och billigare sådana som behövs.
  • Den friare hyressättningen och avdragsrätten för hyresintäkter vid andrahandsuthyrning i den egna bostaden har gjort att fler väljer att inte låta outnyttjade utrymmen stå tomma. Det är ett problem för regeringen. I själva verket avslöjar effekten av reformen hur illa bostadsmarknaderna fungerar i de mest eftertraktade områdena och att mer marknadsanpassade hyror är det som gör bostäder tillgängliga för fler.
  • I den debattartikel (http://www.svd.se/hyresgasternas-stallning-ska-starkas) som beskriver uppdraget beskrivs fastighetsägare som ljusskygga och oseriösa. Dessa ordval visar med önskvärd tydlighet att det är vänsterpartiet som dikterat villkoren. Det är tydligt att regeringen vänder oss, byggbransch och fastighetsägare ryggen och bjuder in till samtal med en vass armbåge.

  Ola Johansson