Stå upp för ett välkomnande samhälle

Det är populärt nu och anses beundransvärt att ifrågasätta Sveriges migrations och asylpolitik. Det tycks vara den rådande uppfattningen också bland några etablerade politiker hemma i Kungsbacka. Jag som argumenterat för ökade satsningar på integration, med lägre trösklar till utbildning, jobb och bostäder har på sociala medier kallats allt från ”humorlös” till ”bisarr och ynklig”. Man har använt ord som ”PK-elit” och ”åsiktskorridor” för att beskriva min hållning. Ett ordval som vore det hämtat ur SD:s argumentationshandbok.

Låt mig vara tydlig med detta: Jag är ständigt beredd att diskutera migration, tiggeri och integrationsfrågor med vem som helst. Men jag förbehåller mig rätten att tala för de som befinner sig på flykt och argumentera emot avskaffande av asylrätten och införande av godtyckliga avvisningar, eller vad det nu är dessa människor förespråkar. ”Alla människors lika värde och rättigheter” är de rader i vårt partiprogram som gör att jag är Centerpartist ännu efter 40 år.

Vem är annars beredd att häva upp sin stämma och tala för dem som kommer att tillhöra den lilla rännil bland alla de 50 miljoner personer som är på flykt och kommer att finna sin trygghet och framtid hos oss i Sverige?

- Den som efter att ha lärt sig svenska kommer att utöva det yrke man utbildade sig för i hemlandet. - Eller de som efter att ha anpassat verksamheten till det omfattande regelverk som kringgärdar företagandet i Sverige, får utlopp för sitt entreprenörskap med kunder och anställda. - Den som tycker om människor och kommer att behövas i lärar-, vård-, eller omsorgsyrkena. - Eller den som kommer att vara en förebild för andra och berika vårt kulturliv, via musik, media, konst eller mat.

När ISIS och andra extrema terrorgrupper med religion som täckmantel förgriper sig på människor, fördriver och hotar dem till livet så borde all logik säga oss att de som vill fly och komma bort från detta borde varit välkomna hit. Oskyldiga människor i överfulla flyktingbåtar på Medelhavet får betala priset för gängkriminalitet och småtjuvar i redan befintliga utanförskapsområden. När vi inte lyckats bryta utanförskapet där, utan istället får kvinnoförtryck, homofobi och antisemitism blir det ett argument emot förslag om ökade satsningar på integration. Asylboenden är överfulla för att kommuner som Kungsbacka inte förmår skapa utrymme och möjligheter för dem att starta om som svenskar här, där förutsättningarna borde vara de bästa tänkbara. Vi har all anledning att vara tacksamma emot exempelvis Hylte, som tar ett långt större ansvar än vad som kan förväntas av en liten kommun.

Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har som mål att bilda regering 2018 efter de rödgrönas misslyckande. En sådan kan inte basera sig på skilda uppfattningar om så fundamentala saker som synen på migration och asylrätt. ”Alliansen står upp för ett välkomnande samhälle som präglas av respekt, tolerans och öppenhet” står det i vår gemensamma valplattform. Jag förväntar mig inget annat än att detta ska vara vägledande för vårt fortsatta samarbete. Den som har en avvikande uppfattning om det räcker upp en hand.

Ola Johansson

Centerpartiet