Kaplans misslyckade bopolitik

Sveriges Byggindustrier varnar idag för ett minskat byggande. Den Rödgröna regeringens politik är inriktad på utbud och inte efterfrågan. Det är tråkigt att vi redan nu efter ett och ett halvt år ser den negativa effekten komma, men tyvärr kom det inte oväntat. Deras minst sagt överdrivna förhoppning på att utbudsstimulanser, det vill säga stöd och subventioner, gör att de helt bortser från det som verkligen ger resultat. Nämligen bra och långsiktiga förutsättningar för byggföretagen, stärkt ekonomi hos de hushåll som vill ge sig in på bostadsmarknaden och regelförenklingar som snabbar på processen från idé till färdiga bostäder. Ökade anställningskostnader och minskningen av ROT blir en dubbelstöt, framförallt mot de mindre byggföretagen, när arbetsgivaravgifterna fördubblas för 50 000 unga byggjobbare och orderböckerna töms efter årsskiftet, sedan villaägarna fått sina reparationsarbeten utförda.

Mitt i en situation då all politisk kraft borde ägnas åt frågan, hur vi kan se till att så många bostäder byggs snabbt, kostnadseffektivt och på de platser där de behövs, står regeringen handfallen, med verkningslösa investeringsstöd som sitt enda vapen.

Centerpartiet vill se en möjlighet för kommunerna att förenkla och korta ner beslutsprocessen för planer och bygglov. Vi vill ge byggföretagen möjlighet att själva utarbeta planer åt kommunerna och vi vill se till så det förs fram förslag på hur hyressättningen kan reformeras så den stimulerar investeringar i det som behövs mest just nu – hyresrätter. Vi vill också sänka trösklarna för unga att äga sin bostad genom att införa ett skattefritt bosparande, samt se över skatterna för att köpa, äga och sälja sin bostad.

Riksdagen har beslutat att regeringen ska ändra i förordningen som tillåter bostäder i bullerutsatta lägen, just för att få fram fler bostäder där människor vill bo. Inte heller det vill de Rödgröna göra, nu när det vi egentligen skulle behöva är ett undantagstillstånd från just den typen av hinder.