Det borde vara tillåtet vad som inte uttryckligen är förbjudet

Kommuner som Nacka och även min egen hemkommun Kungsbacka förväntas delta och ta ansvar för att ta emot flyktingar och med det följer ett krav att bygga. Den omedelbara reaktionen på inslaget i SVT Aktuellt med kommunalrådet Mats Gerdau (m) är att det nog borde gått att planera för bostäder redan förut om man verkligen vill. Nu är problemet, säger han, att planprocesser tar tid och det stämmer. När det verkligen behöver byggas stora volymer bostäder snabbt i hårdexploaterade områden så kan det ta 7-10 år från idé till inflyttning. Det är på tok för länge. Men ibland kan det vara skönt att skylla på regelkrångel speciellt när skälet till att det dröjer kan vara något annat, exempelvis att man inte vill ta konflikten med de kommuninvånare som redan bor där. Not in my Backyard!

Byråkrati, kontrollbehov och regelkramande finns på alla nivåer och inte sällan utgör kommunen själv det största hindret. Vi vill ändra på det och öka kraven på kommunerna. samtidigt måste staten lätta på regelverket.

Jag och Centerpartiet menar att det inte ska krävas en detaljplan för att bygga ett flerfamiljshus eller några villor utanför detaljplanelagt område. Det ska också vara tillåtet att bygga mer intill sjöar och vattendrag. Bullerreglerna ska justeras upp och riksintressen ses över, så inte bra och efterfrågade bostäder förhindras. Fler bostäder blir tillgängliga om flyttskatter sänks och hyresnivåerna successivt  tillåts bli mer marknadsanpassade. På kort sikt måste andrahandsuthyrning bli mer attraktivt och med enklare regler för ombyggnader går det att skapa fler lägenheter i villor och uthus. Man ska också kunna ändra ändamålet för en byggnad så kontor och affärslokaler snabbt kan omvandlas till bostäder eller förläggningar.

Synd att det skulle krävas en flyktingkris och en tuff mottagningssituation för att tvinga fram en ordentlig bostadsdebatt i media. Jag är beredd att leverera min del av svaret på hur man kan åstadkomma en bra mottagning, en bättre integration och en arbetsmarknad som behöver tillskott och kompetens. Men ska du gå till jobbet måste du ha någonstans att sova och äta frukost. Då är bostaden den enda lösningen. Trångboddhet och svarthandel med adresser är inget att eftersträva. Heller fler bostäder och kanske tillfälliga sådana.

Rubriken står för den attityd som ska prägla kommunernas politiker och tjänstemän. För Regering och riksdag borde detta vara en självklar utgångspunkt.