Oförsvarligt inskränka rörligheten i Norden

Beslutet att införa ID-kontroller för inresande till Sverige från Danmark kommer att vålla problem för alla som reser över Öresundsbron. Dagarna efter det ödesdigra riksdagsbeslutet kontaktade jag Hallandstrafikens VD, som bedömde att ID-kontrollerna inte kommer att påverka resenärer i Halland, men att kontrollerna skulle ske genom att samtliga resenärer måste lämna tågen vid Kastrup för att efter kontroller kliva på och resa vidare. Att en sådan hantering inte är oproblematisk förstår vem som helst. Dagen före julafton kunde jag i P4 Halland uppmana samtliga Hallands riksdagsledamöter att verka för att beslutet upphävs, eftersom det kommer att orsaka förseningar i trafiken och medföra kostnader för transportörerna som i slutändan belastar resenärerna. Om det handlar kvällens SVT Aktuellt

Beslutet kommer inte att ändras. Den 4 januari försvåras arbetspendlingen för uppemot 20 000 personer i Malmö-Köpenhamn området. Det kan jämföras med min egen hemkommun, Kungsbacka, där ungefär lika många pendlar till annan kommun för att arbeta – de flesta i Göteborg eller Mölndal. - Som om bilpendlarna vinkades av trafiklederna i Sandsjöbacka (E20), respektive Billdal (158:an) och kollektivresenärerna måste byta pendeltåg i Kållered, där deras identitet kontrolleras.

Att kritisera riksdagsbeslutet enbart på grund av dess undermåliga beredning, dårskapen och konsekvenserna det får för vår landsända borde kunnat räcka, men eftersom det handlar om flyktingpolitik räcker inte det. Jag måste också förklara vad jag tycker man borde göra istället. Allt från att stoppa kriget till att få ordning på myndigheters agerande. Den rätta politiken är inte alltid den som är enklast att argumentera för.

Ingenting kan till att börja med rättfärdiga beslutet att hindra människor som saknar giltiga ID-handlingar att passera en gräns inom EU (och framförallt i Norden, där passfrihet rått sedan 1950-talet). Den ickeeuropeiska medborgare som befinner sig i något av våra grannländer ska kunna ta sig till Sverige och få sin asyl prövad här. När de lagliga och säkra vägarna stängs kommer vi se fler som riskerar liv och hälsa på lastbilsflak, i färjornas lastutrymmen och småbåtar på Öresund.

Det behövs ett ”andrum” påstår regeringsföreträdarna i S och Mp. De som nu tvingas på defensiven och medge att de känt till att SJ redan förut bestämt sig för att stoppa trafiken, fast de tidigare förnekade att det skulle bli problem. När systemen inte räcker till är det dem det är fel på, inte på mänskorna som behöver hjälp och skydd. Centerpartiet har ställt sig bakom migrationsuppgörelsen trots att vi varit kritiska till tillfälliga uppehållstillstånd, därför att vi trodde den skulle utgöra grunden för en fortsatt öppen och human asylpolitik. Nu ser vi att flera av partierna som ingick hade en annan agenda och vill hindra människor att söka skydd. Reformerna för ökat bostadsbyggande och åtgärder som skulle bredda arbetsmarknaden måste ändå fram.

Istället för en omfattande upphandlingsverksamhet av boenden vill vi att Migrationsverket koncentrerar sig på att pröva asyl och att asylsökande ges möjligheter att själva ordna bostad. Det civila samhället har snabbt kommit på fötter och gör redan stora insatser vid gränserna. För det har dessa fått ett erkännande av Kungen, däremot inte av vår statsminister. Som ordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund – en av de största och mest spridda folkrörelserna vet jag vilka insatser som görs i föreningslivet, med våra hus som bas. Man ska inte underskatta utmaningen att få fram bostäder. Ingenstans står det lägenheter tomma och trångboddheten är stor i många kommuner som haft ett stort mottagande. Vi måste bygga och inreda bostäder i lokaler som varit ämnad för annat. Här kan alla kommuner bidra. I tidningen Dagens Samhälle presenterade jag fem förslag före jul på hur vi får fram 20 000 bostäder på tre år.

Den systemkollaps vi ser är inget annat än socialdemokraternas egen. Migrationen är beviset på att världen förändrats och att EU-medlemskapet påverkar oss. Det som OECD och EU-kommissionen pekat på, höga trösklar till arbeten och låg rörlighet på bostadsmarknaden är följden av en politik som inte längre går att upprätthålla. Vi behöver flyktingarna och deras arbetskraft. Ska vi kunna ta den till vara krävs det att systemen ifrågasätts och förändras Om detta skriver vår partiledning här ”Allianspolitik behövs för att klara integrationen”. Bostadsmarknaden präglas av samma problem som arbetsmarknaden med trygghetssystem och regleringar som hindrar nyinträdet.

Många av mina kritiker är politiskt aktiva i Kungsbacka. Att vara det och samtidigt påstå att resurserna inte räcker till är icke trovärdigt. Det är först på senare tid som vår kommun agerar och det finns ännu mycket kvar att göra. Många håller med mig vill medverka och förväntar sig ett politiskt ledarskap.