Tankar på hög höjd om bostäder och integration

Plötsligt och inte en dag försent hamnade bostadspolitiken i centrum och jag gavs en chans att få företräda partiet i blocköverskridande samtal om hur det kan bli enklare att få fram bostäder. Det blir Emil Källström, jag och Annie Lööfs stabschef Kristian Ljungblad som kommer till mötet den 11 mars för att påbörja en process som jag förutsätter blir konstruktiv, öppen och resultatinriktad.

Förhandlingar mellan sju partier måste leda till verkliga förändringar som gör skillnad och leder till långsiktiga reformer och även snabba resultat. Det behövs 700 000 bostäder till 2025, ett dubblat bostadsbyggande som dessutom ger nyanlända och nykomlingar på bostadsmarknaden möjligheter.

  • Det handlar om översyn av skatter som främjar rörligheten och leder oss bort från faran med en bostadbubbla, nu i ett läge när det är ont om bostäder. Man ska kunna spara till och äga en bostad, men också kunna sälja den när det behövs. Att bygga utanför storstäder ska vara ett lockande alternativ.
  • Det handlar om regelförenklingar som är enkla att genomföra och en total översyn av planprocesserna som på ett avgörande sätt kortar tiden från idé till inflyttningsklar bostad. Med den akuta situation vi har med många nyanlända behöva undantag från stelbenta regler och krav som gör att enkla men ändamålsenliga bostäder kan serietillverkas och komma till snabb användning.
  • Det handlar också om att reformera hyressättningen så att vi istället för en minskande andel hyresrätter får byggherrar och fastighetsägare som vill investera den flexiblare och lättillgängligare boendeformen som passar den som vill flytta till jobb, studier eller söker ett bekymmersfritt och bekvämt alternativ till att äga ett hus. Det finns inga garantier för att regeringens bostadssubventioner kommer dem till del som verkligen behöver det. Stödinsatser ska istället riktas till enskilda och hushåll.

När detta skrivs befinner jag mig på 10 000 meters höjd över Kanada efter en veckas studiebesök i Seattle vid USA:s västkust. Det är en storstad med imponerande skyline. Med arbetsgivare som Boeing, Microsoft och E-handelsföretaget Amazon lockas de välbeställda dit och för dem byggs det i snabb takt. De förenklingar i planprocesserna vi behöver hemma tillämpas här. Samtidigt lever många vid sidan av samhället, de bor utomhus och saknar tillgång till välfärdssystemen. Varje nytt bostadsprojekt innehåller därför en betydande andel bostäder för hushåll med låga inkomster. Vi måste kunna diskutera vilken den svenska modellen är som ger alla de Svenskar som har för liten inkomst för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder en chans.

Staten Washington befolkades av Nordbor som av ekonomiska skäl eller förföljelser tvingats lämna sitt hemland. Mångkulturen förenas med starka traditioner och en stolthet. Idag är det över tio procent av invånarna i Seattle som har svenskt ursprung. Ingen jag mött beklagar att det märks ännu efter mer än 100 år.