Rädda resultatlöst bostadsprat!

Under slutet av maj och början av juni återupptas bostadssamtalen mellan regeringen, stödpartiet V och Allianspartierna. Detta efter vad som närmast kan beskrivas som en seminarieserie där ett antal tandlösa åtgärder blandats med rena tvång mot kommuner och analyser utan slutsats. Statsministern tog till stora ord när han bjöd in, men det enda påtagliga som skett är att en bostadsminister har avgått och ersatts (tillfälligt??) med finansminister Magdalena Andersson (S):s handgångne, Per Bolund (Mp).

Stora förhoppningar ställdes till partssamtalen mellan Hyresgästföreningen, SABO (Allmännyttans organisation) och Fastighetsägarna (de privata) under ledning av den tidigare generaldirektören för medlingsinstitutet Claes Stråth. Nu meddelar fastighetsägarna genom sin VD, Reinhold Lennebo i SvD-Näringsliv  att de lämnar samtalen i förtid, missnöjda med att de båda andra parterna stängt dörren för diskussioner om verkningsfulla åtgärder för det hyrda beståndet. Tråkigt!!

Hyresfrågan är central för våra möjligheter att få igång de bostadsinvesteringar som gör att vi får fram de hyresrätter som saknas. En brist som redan resulterat i skenande bostadspriser i nästan hela landet. Mäklarsamfundet presenterade nyligen en rapport som säger att snittpriset på bostadsrätter ökat med 37 procent från 2012 till 2015. Skälet är att utbudet inte möter efterfrågan, vilket i sin tur beror på att det råder stor osäkerhet bland de som ska bygga, äga och hyra ut. Kommer planen att förverkligas? Hur lång tid tar det att få bostäderna klara och kommer det att löna sig att hyra ut dem, givet att det i slutänden är Hyresgästföreningen som bestämmer vilken sorts hyra du kan ta ut och därmed nivån?

Nu ligger det i farans riktning att vi inte heller i politikersamtalen kommer att kunna diskutera verkningsfulla reformer på hyresområdet, eller regelförenklingar som påtagligt förenklar planering och byggande. "Mer mark och mer marknad" är mitt mantra. Reformeringen av hyressättningen måste påbörjas och de systemförändringar som görs behöver uppfattas som seriösa steg i en riktning, för att de ska skicka signaler till byggföretagen att släppa loss bostadsinvesteringarna. Därför är förslag om individuella och mer marknadsanpassade hyresavtal ett viktigt första steg. På samma sätt blir ett förenklat strandskydd en viktig signal till landet utanför storstäderna att regelförenklingar och hinder också omfattar dem. Slutligen behöver rörligheten främjas och skatter ses över, samtidigt som skuldsättningen minskar och prisutvecklingen på bostäder hejdas.

Jag, Annie Lööf och Emil Källström meddelade i god tid före samtalen vad vi ville resultatet skulle bli. Tyvärr är vi mycket långt ifrån målet. Nästan längre än var vi var när samtalen började och det ska mycket till för att jag ska se en ljusning nu, med den korta tid som återstår av samtalstiden. Det går inte att ta så stor hänsyn till regelkramande Miljöpartister och marknadsfientligheten som råder hos Vänsterpartiet om man ska få den breda överenskommelse alla borde eftersträva.

Ansvaret vilar därför blytungt på Statsministerns axlar att skicka signaler till Bolund och Andersson som utmanar förutfattade meningar och ger dem mod att lyssna och överväga Centerpartiets och övriga Allianspartiers inspel, vilka vi upprepat vid varje möte, men utan att få gehör.

I artiklar i SABO:s medlemstidning BOFAST, samt FastighetsNytt utvecklar jag Centerpartiets position. Följ länkarna.