Avvisningen av Afghaner

"I skrivandets stund har jag/vi mottagit ett mycket stort antal mail med vittnesmål och med rätta upprörda, ledsna och besvikna kommentarer på vad som just nu pågår runt omkring i landet, med avvisningar av barn till en osäker framtid i Afghanistan. Styrkan i era berättelser är tydlig och berör oss starkt. Jag har själv vänner som drabbas av dessa avvisningar, med svårigheter att åstadkomma den familjeåterförening de sett fram emot, redan sedan den dag flykten påbörjades och den oro och uppgivenhet det för med sig. Situationen är vidrig och ingenting jag är stolt över, vare sig som Svensk, politiker, eller medmänniska.

Först och främst:

Det parti jag representerar, Centerpartiet, röstade i riksdagen emot de lagändringar som vi nu till viss del ser resultatet av. Vi värnar asylrätten och vill se fler möjligheter att stanna även för den som inte anses ha skyddsbehov. Det kan vara via arbete, stipendium eller liknande. Tyvärr är vi just nu i minoritet och opinionen är emot oss. Det hoppas jag vi kan ändra på gemensamt. Centerpartiet har en politik för en öppnare och mer human migrationspolitik som också tar hänsyn till de svårigheter som det medför, med bostäder, integration och etablering. Den kan du läsa mer om bakom denna länk och/eller följa mig i min politiska gärning som bostadspolitiker.

Till dig som skriver:

Jag hoppas du, jag, alla som möter de här ungdomarna orkar fortsätta stötta och jag hoppas innerligt att ungdomarna själva orkar fortsätta kämpa. Tillsammans måste vi göra vad vi kan för att komma igenom det här på bästa sätt och förändra saker till det bättre.

Fritt efter underlag från Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor, Johanna Jönsson.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot från Kungsbacka, Halland"