Happy pride!

Pridetåg

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön. Ett jämställt samhälle som är fritt från diskriminering ska gälla alla.

Idag är värdmödraskap, eller s.k. surrogatmoderskap, inte tillåtet i Sverige. Vi tycker det är fel! Lagen måste ändras så altruistiskt värdmödraskap, där en kvinna frivilligt lånar ut sin livmoder utan krav på ekonomisk ersättning tillåts i Sverige. Det är en säkrare lösning som ger lycka åt barnlösa par, oavsett deras biologiska kön.

Men om man ändå fått sitt barn genom värdmödraskap i ett annat land tycker Centerpartiet att lagen ska ändras så det blir enklare och går snabbare att bli vårdnadshavare. Det skall gälla oavsett om föräldrarna är två kvinnor, två män, eller en kvinna och en man. Men av samma skäl som vi vill att en altruistisk insemination ska kunna göras på ett svenskt sjukhus, vill vi att barnet senare i livet ska ha rätt och praktisk möjlighet att leta reda på sitt biologiska ursprung.

Familjer kan se olika ut. Att man ska få lov att vara vårdnadshavare – förälder till sitt gemensamma barn samma dag som det föds ska inte vara avhängigt om man är gift, eller hur det gick till att skaffa det. Ett par som skaffar barn genom insemination på ett svenska sjukhus ska båda betraktas som barnets föräldrar genast.

Ett heterosexuellt par som inte är gifta betraktas heller inte som vårdnadshavare båda två förrän pappan ”erkänner” faderskapet. Det är kränkande och riskerar om denne avlider innan så har skett, göra barnet föräldralöst. Detta vill vi också ändra på.

Det som är bra för barnet är också bäst för föräldrarna. Sverige tillämpar FN:s barnkonvention där dessa saker är reglerade. Vi vill inte ändra lagen så att man ska kunna vara mer än två vårdnadshavare, men om man till exempel efter en skilsmässa tycker det är viktigt att fortsätta ha kontakt och dela exempelvis försörjningsansvar med ytterligare vuxna ska det vara möjligt som social förälder.

Pride

Alla ska ha rätt att få prövas som adoptivförälder, oavsett kön, sexuell identitet och läggning eller
familjekonstellation. Det är barnets bästa som är viktigast. Om barnet växer upp i trygghet med stöd från familjen och samhället får vi trygga vuxna.

Den tredje av de fyra sista siffrorna i vårt personnummer är det som definierar det kön vi hade då vi föddes. Det har sedan använts – och används fortfarande - för att få fram könsuppdelad statistik. Att göra om hela vårt system med personnummer så att det blir könsneutralt eller definierar ett tredje kön låter sig inte göras så enkelt. Så länge vi har nytta av att exempelvis kunna få fram information om hälsa, jämställdhet, brott och våld etc. anser vi att det fyller en funktion.

Men om detta behov inte längre föreligger, för att vi lever i ett samhälle fritt från könsrelaterad ojämlikhet och skillnader, samtidigt som det finns en teknisk lösning där en förändring av systemet med personnummer kan ändras till en rimlig kostnad, kan vi komma att ändra oss.

Under sommaren har det på olika håll i landet firats Pride-veckor och många centerpartister, däribland jag, har gått med i tågen. För oss är kärleken något personligt som ingen utomstående ska ha rätt att sätta sig över eller ifrågasätta. Happy Pride!

Ola Johansson,
riksdagsledamot (C), Civilutskottet och talesperson i HBT-frågor

Ola