måtte det regna på alla badgäster

Det finns platser i Halland där det inte regnat mer än enstaka millimetrar sedan början av maj. Såvitt vi vet rasar inga skogsbränder i vårt län, men minsta gnista kan skapa stor förödelse. Det största bekymret här är hur lantbruket och djurhållare ska klara sig nu när skördarna uteblir.

Kristina Yngwe (c), Miljö- och Jordbruksutskottets vice ordförande och jag besökte ett lantbruksföretag, Stäme Lantbruks AB i Laholm. Jan-Anders Bengtsson berättade att de som KRAV-mjölkproducenter nu fått tillåtelse av Jordbruksverket att köpa in konventionellt odlat foder för att klara vintern. Om det inte regnar och blir fart på växtligheten måste ensilaget som skördats som vinterfoder ges till korna - och det är heller inte mycket. När andraskörden som normalt skulle gett lika mycket nästan som förstaskörden av gräs endast når upp till 5 procent blir det mycket tydligt vad som sker till vintern. Fodret tar slut och måste endera köpas dyrt och transporteras, annars blir följden slakt, eller försäljning av djuren. Med det överskott som kommer råda av slaktdjur blir avräkningspriset lågt. Det är bland annat därför vi uppmanar konsumenter idag att köpa kött och välja svenskt. Det gäller att skapa utrymme i kyldiskarna och se till så slakterierna inte tvingas ligga med stora lager och tacka nej till slakt.

Mjölken å andra sidan, riskerar tryta då produktiva, friska mjölkkor inte längre finns i livet, eller är kapabla att producera som tidigare. Nu måste alla samverka, konsumenter, producenter, politiker och myndigheter, för att underlätta situationen praktiskt och ekonomiskt. Stöd som redan beslutats ska betalas ut och ytterligare stöd är välkommet, även om vi inte fått veta när, hur och vad det blir. Regler och myndigheternas handläggning av för lantbruket viktiga frågor måste förenklas och snabbas på. Speciellt fokus bör vara på att se till så varje strå tas tillvara och kans transporteras dit där det behövs mest och att det finns vatten att dricka. För det behöver kostnader i form av dieselskatter tillfälligt lyftas av, t.ex. genom att göra som Centerpartiet föreslagit ge lantbrukare en återbäring på dieselskatten.

Men i samma ögonblick som det regnar ihålligt och länge, kommer det att börja växa så det går att göra ytterligare en grässkörd och förlänga utomhusbetet ytterligare några veckor. Det skulle betyda allra mest om jag och andra semesterfirare fick kura lite inomhus och att vår Herre hjälper till med brandsläckningen på de nu 50-talet brandhärdar som förstör egendom och värdefull skogsmark i Mellansverige.