DRAMA OCH FEST NÄR RIKSDAGEN ÖPPNADE

Riksdagen öppnades i tisdags under sedvanligt pompa och ståt, men också med en känsla av osäkerhet om framtiden. Nu är det viktigare än någonsin att vara tydlig och visa det ledarskap Centerpartiet och Annie Lööf stått för under hela valrörelsen.

Uppropet av de 349 valda ledamöterna förrättades snabbt av Riksdagens ålderspresident Betatrice Ask (m). Stämningen var god och jag tror de flesta var lika glada att återses som jag var att träffa kamraterna på Hallandsbänken (det vill säga dom Hallänningar som valts in i Sveriges Riksdag, SD:s båda ledamöter har vi inte sett röken av under hela valrörelsen och deras uppgift är inte att som vi andra - jobba för Halland). Själv hamnade jag på plats nr 39, det vill säga lågt och långt fram, som en av de mer erfarna och mångåriga bänknötarna. Ask framhöll i sitt inledningstal att genomsnittet i antal tjänsteår är så lågt som fem, så mina åtta drar upp medeltalet.

Dramatiken och tidsutdräkten blev desto större när Talmännen skulle väljas. Det tog nästan sex timmar att rösta om en Talman och tre stycken vice Talmän. Centerpartiets hållning var att stå bakom Moderaternas kandidat Andreas Norlén och att själva föreslå Kerstin Lundgren (bilden) som tredje vice Talman. Socialdemokraterna föreslog Åsa Lindestam som motkandidat till Talmansposten, men hon valdes genom acklamation som vice Talman, sedan hon förlorat den slutna omröstningen i en omgång, sedan Alliansen och Sverigedemokraterna röstat på Norlén och givit honom en majoritet. Vid valet av andre vice Talman nominerades Björn Söder av SD och Lotta Jonsson-Fornrarve som motkandidat av V. Utifrån proportionalitet hade det varit logiskt att precis som 2014 tillåta SD att ha posten, men då det namn som trots allt vidhölls av SD, inte blivit mindre kontroversiellt sedan Söder uttryckt sig på ett sätt som tolkas som rasism om några av våra nationella minoriteter. Centerpariet stödde ingendera av kandidaterna, utan röstade blankt i samtliga tre omgångar som behövdes för att utse V:s kandidat, då hon genom att Alliansen röstat blankt, inte fick en majorietet med S, Mp och V:s röster. Jag är säker på att Lotta som jag lärt känna under min tid Civilutskottet kommer att klara jobbet bra. Det känns dessutom skönt att slippa Björn Söder som ledande representant för vårt land i de sammanhang vi möter vår omvärld.

Kerstin Lundgren, Centerpartiet blev den kandidat till talmansposterna som stöddes av flest ledamöter (alla utom SD). Men det är bekymmersamt och säger något om tillståndet i delar av Alliansen när sju stycken istället valde att rösta på Söder, sedan han av SD förslagits som hennes motkandidiat och de förlorat det tidigare valet. Lika många - sju stycken - röstade blankt och avstod från att ta ställning. Vad detta betyder för framtiden får vi se. Nu avvaktar vi den nyvalde Talmannens samtal med partiledarna, som började idag och fortsätter lita på att de besked som gavs innan valet och direkt efteråt - att en alliansregering med fyra partier inte ska förhandla med, eller vara beroende av stöd från SD.

På tisdag återsamlas Riksdagen för att förrätta val till utskotten och därmed kan arbetet komma igång på allvar. Jag ser fram emot det!