Nästan alla vill kunna äta kött och dricka mjölk

I en debattartikel argumenterar Angelo Tapia från Djurens Rätt för att vi ska minska den svenska mjölk- och köttproduktionen. Centerpartiet och regeringen vill öka den svenska produktionen av mjölk och kött. Vi anser att en större andel av det kött vi äter i Sverige ska kunna produceras i Sverige. Det ger fler jobb, ett öppet landskap och behövs för en levande landsbygd.

I motsats till Djurens Rätt vill de flesta i Sverige kunna äta kött och dricka mjölk. De vill också helst äta svenskt kött och dricka svensk mjölk, eftersom de vet att vi har en bra djuromsorg i Sverige. Kanske den bästa i värden. Dessutom har vi en bra livsmedelshygien, som gör att vi slipper salmonella och många sjukdomar som drabbar livsmedelskonsumenterna i andra länder.

För att öka den svenska mjölk- och köttproduktionen har regeringen beslutat att från år 2015 avsätta 13 procent av Sveriges EU-medel för jordbruket till ett djurbidrag till nötkreatur. Syftet är inte att vi ska äta mer kött, men att en större andel än nu, ca 50 procent av det vi äter, ska vara från djur uppfödda i Sverige.

Jag noterar att en hel del av argumenten som Djurens Rätt använder känns igen i Miljöpartiets jordbrukspolitik.

Djurens Rätt vill att mer stöd ska gå till ekologisk växtodling. Centerpartiet vill att konsumenterna ska kunna välja mellan konventionellt och ekologiskt odlade livsmedel. För ekologisk odling finns redan ett högre stöd per hektar än för konventionell odling. Vi ser gärna en ökad ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige men vi har inga ambitioner att göra fler till vegetarianer, vilket är målsättningen för Djurens Rätt.

Om fler vill äta mindre kött och fler vill ha ekologiska livsmedel får de gärna det. Vi i Centerpartiet har som ambition att den mat som produceras i Sverige ska ha hög kvalitet och framställas med höga miljökrav oberoende av om det sker i konventionell eller i ekologisk produktion. Men vad som händer om Djurens Rätt fick bestämma är, att en ytterligare ökad andel av mjölk och kött kommer att importeras från andra länder.