Allmän flaggdag för veteraner

Med anledning av dagens diskussion gällande införandet av nationell flaggdag för veteraner. Vi kommer i morgon att rösta för att Veterandagen ska bli allmän flaggdag.

Med anledning av dagens diskussion gällande införandet av nationell flaggdag för veteraner.

- Jag kommer i debatten i morgon vid KU19 Allmänna helgdagar att utveckla varför vi kommer att rösta ja, säger Per-Ingvar Johnsson, Centerpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet.