Nationalism hotar människors frihet

Publicerad i Sydsvenska Dagbladet 2014-07-26

Under fyra år har jag haft förtroendet att företräda Skåne och Centerpartiet i riksdagen. Om jag får möjlighet att fortsätta i riksdagen och i konstitutionsutskottet, ser jag att värna demokratin mot de nationalistiska krafter som brett ut sig i Sverige som en viktig uppgift.

Nationalism är nationell egoism, som skapar konflikter inom och mellan länder. Det finns flera historiska och nutida exempel på det. Nationalister, som får makt, är ett hot mot människors frihet och fred.

Ideologiskt står det socialliberala samhälle Centerpartiet vill ha i tydlig kontrast mot den Sverigedemokratiska nationalismen.

Allianspartierna vill kunna hjälpa människor som flytt på grund av krig eller förföljelse. Det är människor som vill och kan göra nytta och försörja sig i Sverige. Alliansen har gjort mycket för att hjälpa dem till en fristad. Sverige tar emot fler flyktingar än nästan alla andra länder i Europa.

Under sommaren har antalet nyanlända ökat så kraftigt att Migrationsverket och många kommuner, till exempel Östra Göinge, nu har stora svårigheter att klara boende till dem som kommer till Sverige.

Jag hör många människor som oroar sig för hur skolorna ska klara av det höga antalet nyanlända barn. Det är viktigt att politiker i beslutsfattande ställning ser de problem som finns. Regeringen måste ställa högre krav på andra länders flyktingmottagande.

Frågan om flyktingmottagandets omfattning får i den politiska debatten inte bli en fråga enbart för Sverigedemokraterna och andra nationalister. Det kan ge dem makt och inflytande i andra frågor som handlar om människors frihet.