Landsbygdspolitik som gör skillnad

Svar till Solvig Oredsson på debattartikel införd 9 augusti i Kristianstadsbladet ”Vem bryr sig om landsbygdsbefolkningen” från Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot (C), Ripa Åhus.

Vi i Centerpartiet välkomnar den debatt om landsbygdsfrågorna, som Oppmanna-Vånga Hembygdsförening inbjudit till inför valet. Som riksdagsledamot vill jag redovisa något av vad jag och Centerpartiet gjort och vill göra för landsbygden i riksdagen och i regeringen.

Landsbygden är grunden för en ökad svensk livsmedelsproduktion. Centerpartiet vill att det vid upphandling av mat och livsmedel till kommunal, statlig och landstingsverksamhet ska det vara rättvis konkurrens. Samma krav måste ställas vid import, som staten och kommunerna ställer på svenska bönder och svensk livsmedelsindustri beträffande djurskydd, besprutning, antibiotikaanvändning och livsmedelshygien. Annars kommer svensk livsmedelsproduktion, som är viktig för landsbygden, att konkurreras ut. Vi vill öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Utbyggnaden av bredband och förbättrad mobiltäckning på landsbygden är nödvändig för både boende och företagande. Den genomförs nu i allt snabbare takt genom Centerpartiets initiativ till kraftigt ökade statliga budgetmedel för detta.

Energin från vinden och skogen är den viktigaste lösningen för att komma från de för människor och klimatet farliga utsläppen från bensin och dieselbilar. I stället för importerad bensin och olja kan, med de satsningar Centerpartiet gör och vill öka, landsbygden förse oss med vindenergi och råvaran till fossilfri olja både för personbilar och lastbilar.

Tillståndskrångel drabbar landsbygden. En lantbrukare i Tviggasjö i norra Skåne vägrades av Länsstyrelsen rätt att ersätta ett öppet dike med ett rördike. Jag motionerade 2011 om en ändring av biotopskyddsreglerna, eftersom de gjorde det svårt att bruka jorden och att hålla landskapet öppet. Riksdagen beslutade i juni i år att ändra lagstiftningen. Min motion har ändrat reglerna i hela landet.

Vargfrågan i Skåne är en landsbygdsfråga som fått stor uppmärksamhet, när får dödats. Jag anser inte att varg hör hemma i Skåne. Det är orimligt för djurägare att behöva bygga vargsäkra stängsel till höga kostnader. Efter min riksdagsmotion om skyddsjakt ska nu beslut om skyddsjakt snabbare kunna genomföras.

Välfärd och investeringar på landsbygden. Centerpartiet har i Alliansregeringen medverkat till att den förnybara energin har fördubblats och resurserna till skolan, vården och omsorgen har ökat. Det har aldrig förr genomförts så stora insatser för enskilda vägar, järnvägar och bredband i hela landet. Mitt initiativ i Region Skåne om lokaltågtrafik i nordöstra Skåne har blivit verklighet förra året. Men jag är starkt kritisk mot att busstrafik som behövs dragits in.

Läkarbrist drabbar i regel värst mindre orter och deras vårdcentraler. Min första riksdagsmotion 2010 var ett krav på ökning av antalet läkare som utbildas i landet. Riksdagen har i två omgångar denna mandatperiod beslutat om ökning av läkarutbildningen.