Min text i Centerpartiets valfolder

Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot, Åhus

Efter fyra intressanta och framgångsrika år söker jag nytt förtroende för att arbeta i Riksdagen med för Skånes invånare, näringsliv och framtid viktiga frågor. En närodlad politik, där vi lyssnar på folk, är den viktigaste grunden för en fungerande demokrati. Jag vill arbeta för att:

  • Alla ungdomar studerar eller har jobb
  • Pensionärerna får en rättvisare beskattning
  • Hälsofrågorna får större tyngd
  • Vi får mer svenskproducerad mat
  • Skolan skapar intresse för att lära mer
  • Vi ska ha en levande landsbygd