Jobben, miljön och skolan

Svar till tre elever från Ängelholm om vad som är viktigast i politiken – Miljön, skolan eller jobben.

De tre områdena miljön, skolan och jobben är alla viktiga för Centerpartiet.

Jobben inom företagen är viktigast för att det är där resurserna skapas till skolan, miljön och till vår välfärd med hälso-och sjukvård, äldrevård mm. Genom företagens inkomster, skatter och arbetsgivaravgifter och de anställdas inkomster och skatter får kommunerna, sjukvården och staten in de inkomster som behövs för att betala löner till de som arbetar i skolan, sjukvården, äldrevården och annan offentlig verksamhet. Därför är det viktigt att företagen har bra förutsättningar att tillverka och sälja sina varor och tjänster både i Sverige och internationellt.

Centerpartiet arbetar särskilt för att ungdomar upp till 25 år ska få lättare att få jobb. Det gör vi genom att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna för dem till en tredjedel av vad de är för de som är äldre. Vi tycker inte att det är bra att S+MP+V+SD vill ta bort de lägre av avgifterna för ungdomar. De är nu ca 15 % på lönen och om S+ Mp+ V vinner valet blir det samma avgifter, som för de över 25 år, ca
30 %.

Miljön i Sverige är viktig för vår hälsa och för att vi ska kunna leva ett bra liv. Samhället ska ställa krav på företag och oss alla att vi inte förorenar naturen. Vi måste ha ren luft, rent vatten, hälsosamma livsmedel mm. Centerpartiet är pådrivande för att vi i Sverige ska övergå till miljöbilar, som kraftigt minskar utsläppen av koldioxid och andra föroreningar.

Skolan är viktig för att vi i Sverige ska ha välutbildade invånare. Vi måste producera varor och tjänster, som har s k högt förädlingsvärde = kunskapsinnehåll, om vi ska ha bra löner och bra levnadsstandard. Har vi inte en bra skola, forskning och produktutveckling kommer vi att tappa i konkurrenskraft mot andra länder. Då får de flesta i Sverige lägre löner.

Detta blev lite av en nationalekonomisk beskrivning av olika samband i Sveriges ekonomi. Jobben, miljön och skolan är alla viktiga och påverkar varandra.