Därför blir det extraval 22 mars

Kommentar till att riksdagen sagt nej till regeringens budgetförslag

Som ledamot i Riksdagens Konstitutionsutskott har jag god inblick i det ovana läge som uppstått sedan statsminister Stefan Löfvén beslutat utlysa ett extraval i mars nästa år.

Genom att göra Miljöpartiet till en del av Regeringen, valde Socialdemokraterna och statsminister Stefan Löfvén att lägga tyngdpunkten i Regeringens politik på vänstersidan. Föregående mandatperiod i riksdagen präglades av att det ofta fanns gemensamma motförslag mot Alliansregeringens förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som vi voterade om. Min bild är att det var mer vanligt att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamt var de som röstade mot Alliansregeringens förslag än att Socialdemokraterna röstade mot Regeringen. Miljöpartiet har under Åsa Romsons och Gustav Fridolins ledning utvecklats till ett andra vänsterparti i svensk politik.

Att Stefan Löfvén valde att ha med Miljöpartiet i sin regering är en tydlig grund till att Löfvén misslyckats som statsminister. Han har missbedömt läget i riksdagen ända från det att han på valnatten utropade sig till segrare, till att han sa till talmannen att han skulle få sin budget igenom riksdagen. En stor del av hans problem beror på att han har drivit sin politik längre vänsterut än vad de flesta socialdemokratiska väljare tänkt sig. Han har höjt skatterna på jobb, minskat valfriheten och straffbeskattat på landsbygden.

Naturligtvis måste vi ta Sverigedemokraternas framgång vid valet i september på stort allvar. Vi har på många orter i södra Sverige betydande problem med att klara att ta emot flyktingströmmarna. Vi får inte blunda för svårigheterna med integrationen i samhället, som inte sällan skapar motsättningar och oro. Svårigheterna utnyttjas tyvärr ofta av Sverigedemokraterna för att förstärka motsättningarna. De är en del av partiets framgång. För att det inte ska bli en fortsatt framgång , måste vi klara av integrationen och se till att andra länder tar emot en större andel av flyktingarna.

Vi i Centerpartiet ser fram emot att i mars möta väljarna och prata om den politik som Sverige behöver. Centerpartiet har en politik som tar ansvar för jobben, förenar miljö och tillväxt, och utvecklar hela Sverige. Vi har under åtta år i Alliansregeringen visat att vi tar ansvar för landets ekonomi och inte utlovar mer än det landets ekonomi klarar av. Den S-ledda regeringen har lagt förslag om att öka underskotten i statens budget. Centerpartiet vill inte att en kommande generation skattebetalare ska betala för oss.

Sverige behöver ett starkt Centerparti i riksdagen och en handlingskraftig Alliansregering.