Den Politiska Majoriteten presenterar sitt fortsatta samarbete

Idag onsdag 2 november, presenterades den politiska majoriteten i Rättvik för den nya mandatperioden. Det blir Alliansen med Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som tillsammans fortsätter att leda kommunen.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har kommit överens om att fortsätta utveckla och ta ansvar för Rättvik genom att ha ett fortsatt politiskt samarbete under mandatperioden 2023 till 2026. Tillsammans har partierna 20 av 39 mandat i Rättviks kommunfullmäktige och har med det en stabil majoritet. Ulrica Momqvist (C) föreslås bli ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för ytterligare en mandatperiod. Även kommunalråden Fredrik Ollén (M) och Joanna Stridh (C) föreslås fortsätta i kommunstyrelsens presidium.

Samarbetspartierna har kommit överens om en ny politisk plattform för de kommande fyra åren. Plattformen innehåller 36 punkter och tre utvecklingsprogram. Det strategiska hållbarhetsarbetet ska stärkas i kommunen under mandatperioden och alla 36 punkterna har koppling till de tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Samverkan med såväl näringsliv som föreningslivet kommer att fördjupas under mandatperioden. Rättvik ska ha samordnat arbete runt barn och unga för att kunna tidigt kunna fånga upp och ge rätt stöd till de som behöver. Det blir också en fortsatt satsning på närproducerad mat och lokala råvaror i våra kommunala kök.

Samarbetspartierna har enats om tre utvecklingsprogram för ett antal områden. Ett av utvecklingsprogrammen handlar om hur Rättvik på bästa sätt ska möta framtiden när det gäller individ- och familjeomsorg samt det förväntade behovet hos äldre invånare. Då behövs en vidareutveckling av Socialförvaltningen i Rättviks kommun.

Ett annat av utvecklingsprogrammen handlar om att skapa en tydlig, långsiktig och hållbar planering. Då behöver både den målstyrda budgetprocessen och processen för uppföljning förbättras och utvecklas. Det för att möta upp framtidens utmaningar och konjunkturen som är på väg att kraftigt försämras, vilket påverkar det ekonomiska läget för kommunen.