Landstingsfullmäktige med miljöfokus

Gunilla Berglund Avesta

Gunilla Berglund, Avesta

Christina Bröms Mora

Christina Bröms, Mora

Agneta Ängsås Falun

Agneta Ängsås, Falun

Göte Persson Falun

Göte Persson, Falun

Måndagens Landstingsfullmäktige gick i miljöns och Centerpartiets tecken. Centerpartieterna var denna gång extra aktiva med flera motioner som antogs och flera interpellationer som diskuterades. 

Gunilla Berglunds (C) och Christina Bröms (C) motion om inköpsstopp av artiklar som innehåller mikroplaster mottogs av fullmäktige på ett positivt sätt. Fullmäktige beslutade om att införa ett inköpsstopp av hygien- och rengörningsartiklar och textilier som innehåller mikroplaster och att berörda dokument för inköp och upphandling förtydligas med vad stoppet innebär. Inköpsstoppet av mikroplaster ska utvärderas i samband med miljöredovisningen.

- Spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot i första hand de marina ekosystemen. Så det är glädjande att fullmäktige nu har gått före och beslutat om ett inköpsstopp, säger Gunilla Berglund (C), fullmäktigeledamot från Avesta.

Läs mer: Stoppa inköp av artiklar som innehåller mikroplaster >>

Centerpartiets motion av Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C) om att införa förmånscykel för landstingsanställda diskuterades flitigt under fullmäktige. Den ligger i linje med landstingets inriktning på aktivt miljöarbete och minskar behovet av fossila bränslen. Landstinget har även i sin detaljplan för Falu lasarett åtagit sig att arbeta med åtgärder som påverkar attityder och beteende som leder till minskat bilåkande och parkeringsbehov vilket detta kommer att bidra till.

- Förmånscykel gynnar dessutom folkhälsan, är en förmån som skulle öka attraktiviteten för Landstinget Dalarna som arbetsgivare samt att det frigör parkeringsplatser till de långväg besökarna om måste ta bil, säger Agneta Ängsås (C), fullmäktigeledamot från Falun.

Läs mer: Inför förmånscykel för landstingsanställda >>

Fullmäktige beslutade även om en ny parkeringsriktlinje som tack vare stöd från Centerpartiet nu är antagen. Den ska stödja en positiv utveckling av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planeringen. Den ska även stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel.

- Parkeringsriktlinjen är ett steg i rätt riktning och går i linje med Centerpartiets precis antagna motion om förmånscykel för landstingsanställda, säger Göte Person (C), fullmäktigeledamot från Falun.

Beslutet som togs om avgiftsfri kollektivtrafik för blodgivare visar på att miljön verkligen stod i fokus denna gång. 

Centerpartiet ställde en frågor angående revision av kollektivtrafiken och tre interpellationer under fullmäktige. Går satsningarna på förlossningsvården till mer personal? från Gunilla Berglund (C). Hur visar landstinget sin personal en tydlig väg för att stoppa sexuella kränkningar? från Christina Bröms (C). Landstinget begränsar dalfolkets möjligheter att studera på distans, från Göte Persson (C).

Läs mer om frågan och interpellationerna >>