Fler insatser för bättre kompetensförsörjning

Kompetensbristen finns inom många branscher och för olika utbildningsnivåer. Flera bristyrken kräver högskoleutbildning så som lärare, sjuksköterska och ingenjörer. Samtidigt har samtliga Lysekils kommun har klart lägre andel med eftergymnasial utbildning än genomsnittet i Sverige.

Det skriver idag två centerpartister om i Lysekilsposten.

- För att fler människor ska få möjlighet till utbildning och vidareutbildning behöver högre utbildning komma närmare. När människor bosatt sig, bildat familj och startat karriär är steget ofta stort att riva upp det för att flytta till en högskoleort, säger Monica Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

Decentraliserade utbildningar via lärcentrum kan spela en viktig roll för att tillgängliggöra högskoleutbildningar i hela landet. Det är utbildningar som ges från lärosätet till studentgrupper som genomför sina studier på plats på ett lokalt campus och görs tillgänglig i orter med långa avstånd till lärosäten. Centerpartiet driver på för att skapa bättre förutsättningar för det på nationell nivå.

- I vår senaste budget föreslog vi en satsning på 60 miljoner årligen för att ge lärcentrum långsiktiga förutsättningar och att det skapas en strukturerad samverkan, så att högre utbildning av god kvalitet kan komma hela landet till del, säger Fredrik Christensson, riksdagsledamot från Lysekil.

Det finns redan idag goda exempel att inspireras av. Campus i Småland (Västervik, Hultsfred och Vimmerby kommun) har med höga mål och strukturerad samverkan lyckas få många högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till sina kommuner. De har även överträffat sina mål. I Lysekil finns idag grundlärarprogrammet åk F-3, åk 4–6 och förskolelärarprogrammet att läsa som decentraliserad utbildning. Centerpartiet Lysekil vill höja ambitionsnivån om fler utbildningsplatser på högre nivå och vill att kommunen inspireras av arbetsmodellen för projektet Campus i Småland 2030.

- På nationell nivå driver Centerpartiet på för ökade resurser för utbildningar av hög kvalitet ska bli mer tillgängliga och på lokal nivå vill vi utveckla Campus Väst med att erbjuda fler högskoleprogram och korta kurser i samverkan med lärosäten samt fler YH-utbildningar. Det är viktigt för företagens tillväxt, offentlig sektors behov av kompetens och för människors möjlighet till livslånga lärande, avslutar Monica Andersson.