Mer hållbar mat i Lysekils kommun

Maten som serveras i skolor, förskolor och äldreboenden i Lysekils kommun ska vara hållbar. Därför går Centerpartiet till val på att den offentlig upphandling ska i första hand ske småskaligt, med ett aktivt miljötänk och sunt förnuft för grön ekonomi. 

Centerpartiet vill att Lysekils kommun ska utveckla upphandlingen för att än bättre bidra till lokalproducerad mat.

- Vi vill ha färsk fisk på menyn en dag i veckan. Fisk som är fiskad i våra hav runt Lysekil samt grönsaker och kött från gårdar i närområdet har många positiva effekter. Det bidrar till lokalt företagande med god omsorg om djuren, en säker och sund matproduktion, ekosystemtjänster, vattenreglering, gynnande av artrikedom, bevarandet av biologisk mångfald och öppna landskap med vackra naturmiljöer, skriver Monica Andersson, gruppledare, i Lysekilsposten.

En viktig förutsättning för att fler ska uppskatta maten är även möjlighet att kunna välja mellan olika rätter, till exempel mellan kött och vegetariskt.

- Bra och god mat är viktigt för så väl våra äldres välmående som skolbarnens behov att kunna äta sig mätta för att klara av skolan. Därför vill vi prioritera bra kvalitet på maten och mer småskalig upphandling, avslutar Monica Andersson.