Vår Levande kommun

Hela vår vackra kommun skall sprudla av liv både på landsbygd och i tätorter till nytta och glädje för oss människor i alla åldrar.

sol-has-bg

Några av många förutsättningar:

  • Alla ska känna trygghet i Tanums kommun.
  • Alla barn och ungdomar ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i barnomsorg och i alla våra grundskolor.
  • Bra vård och omsorg, där den enskilde ska ha inflytande och stor valfrihet, i hela kommunen.
  • Mat av hög kvalitet, närodlad och ekologisk, tillagad i kommunen till alla våra barn och äldre.
  • Ett ansvarsfullt mottagande och integration av flyktingar i vår kommun.
  • Påverka Trafikverket att förbättra underhåll av vägar och järnvägar.
  • Bättre möjligheter till kollektivt resande. Tätare turer.
  • Socialt och ekonomiskt ansvarstagande i kommunen.
  • Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda möjlighet till heltidstjänster för alla kommunens anställda.
  • Attraktiv natur och kreativt kulturliv bidrar till att utveckla besöksnäringen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.