Trygghet i hela landet

Sverige behöver ett nytt ledarskap. Våldet mot blåljuspersonal har ökat och straffen är alldeles för låga. Samtidigt säger poliser upp sig på grund av arbetets villkor. Här presenterar vi våra förslag på hur trygghet i hela landet kan skapas.

När blåljuspersonal utsätts för hot och våld vid uttryckningar, samtidigt som våldsutvecklingen eskalerar måste samhället säga ifrån.

Vi har därför lagt fram flera skarpa förslag och satsar hela 2,4 miljarder på polisen. Vilket bland annat skulle ge 2 000 fler poliser och extra resurser till såväl utredningsverksamhet, som lokala områdespoliser. Förslagen skulle göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper eller försöker stoppa en utryckning. Nu har vi också kallat vi till aktuell debatt i riksdagen om polisens situation.

Vi tycker att det är viktigt att polisen är ute i de drabbade områdena och bygger kontakt med de boende.  Liksom vi anser att förebyggande arbete för att stoppa attacker på brandkår- och ambulanspersonal är viktigt.

Det behövs också tas krafttag mot ungdomsbrottsligheten. Av den anledningen vill vi se till att de ungdomar som döms för stenkastning mot blåljuspersonal eller för att ha satt bilar i brand ska få avtjäna sin ungdomstjänst hos polis eller räddningstjänst – om man är lämplig för det.

I vår höstbudget lägger vi därför totalt 3,5 miljarder i trygghetssatsningar

  • Fler poliser: 1,7 mdkr 2017–2020
  • Fler civilanställda: 100 mnkr
  • Bättre arbetsvillkor: 160 mnkr
  • Polisreserv och förstärkt utredningsverksamhet: 140 mnkr
  • Trygghetsmiljoner: 50 mnkr 2017–2020
  • Utbildning mot hederskultur: 10 mnkr

Här hittar du bra länkar om du vill läsa mer om hur och vad vi vill göra för att skapa trygghet i hela landet

En halv miljard extra till polisen
Annie Lööf: Vi kallar regeringen till aktuell debatt om polisen
Gemensamt alliansförslag: Skärpta straff för våld mot blåljuspersonal
Förslag om ny brottsrubricering för våld mot alarmeringstjänstpersonal
Förslag – Låt stenkastande ungdomar avtjäna sitt straff hos räddningstjänst eller polis