Möteskalenderför 2017 för nämnder och styrelser


Kalender för 2017

Styrelse/nämnd

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

okt

Nov

Dec

Tid

Kommunfullmäktige

11

8

8

12

10

13

-

-

13

11

8

13

17.30

Kommunstyrelsen

25

22

29

26

31

21

-

30

27

25

29

20

11.00

Barn och utbildningsnämnden

19

16

23

20

24

15

-

24

21

17

23

14

13.00

Kultur och fritidsnämnden

18

16

22

19

18

15

-

23

21

18

23

14

09.00

Samhällsbyggnadsnämnden

19

16

16

20

18

15

-

24

21

19

16

14

08.00

Socialnämnden

18

15

15

19

17

22

19

16

20

18

15

21

08.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

1

1

5

3

7

5

2

6

4

1

6

13.30

Arbetsutskottet

-

8

8

12

10

15

-

-

13

11

8

13

08.30

Demokratiberedningen

-

3

3

7

5

-

-

-

1

6

3

1

09.00

Hållbarhetsberedningen

-

7

7

12

2

8

-

-

5

3

7

5

13.00

Hälopolitiska rådet

-

21

-

18

30

-

-

-

26

-

22

-

13.00

Jävsutskottet

-

1

1

5

3

7

-

-

6

4

1

6

08.30

Personalutskottet

18

15

15

19

17

21

-

16

20

18

15

20

10.00

Revisorerna

13.00

Ungdomsfullmäktige

12.30

Vänortskommittèn

17.00