Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vad tycker du om vår hemsida

Vad tycker du om vår hemsida

Det är viktigt för oss att vi har en fungerande hemsida och skulle vilja veta vad du tycker. Har du några bra tips och ideér att dela med dig så kan du fylla i det i undersökningen.


Kön


Ålder
Multiple selection

Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Varje dag Varje vecka Varje månad Sällan Förtsa gången
Hur ofta besöker du våran hemsida
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Jättebra mycket god bra mindre bra dåligt Mycket dåligt
Vad tycker du om utseendet på hemsida

Är det lätt att hitta på hemsidan

Upplever du att hemsidan är uppdaterad

Är du nöjd med den informationen som finns på hemsidan

Hur upplever du att hemsidan är mobilanpassad

Är det lätt att hitta hit
Hur viktigt är det
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket viktigt Ganska viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte viktigt
Att det finns kontaktuppgífter så du kan kontakta oss

Att vi publiserar lokala nyheter

Att vi publiserar nyheter som finns på www.centerpartiet.se på vår hemsida

Att de nyheter som finns på vår hemsida även finns på vår sida på facebook
Hur hittade du till vår hemsida
Multiple selection

Du kan göra flera val här
Vilken enhet använder du när du besöker vår hemsida
Multiple selectionDu kan göra flera val här
Hur följer du oss på nätet
Multiple selection


Du kan göra flera val här

Kom gärna med idéer på hur vi kan färbättra våran hemsida.