Uddevalla
Centerpartiet lokalt

Mat

Ursprungsmärkning

 Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Matproduktionen håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Med tydliga märkningar blir det lättare för dig som konsument att göra bra val när du står i affären.

Centerpartiet vill:

  • Att matproduktionen i Sverige håller hög klass, bland annat genom god livsmedelskontroll, livsmedelssäkerhet och bra miljö- och djuromsorg
  • Ha tydlig märkning av livsmedel som gör det enkelt att göra medvetna val i affären
  • Ta fram en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet
  • Att kommun och landsting vid upphandling av mat ska ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion
  • Ta fram en svensk livsmedelsstrategi som stärker konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan.

Svensk mat ger jobb och ser till att djuren mår bra

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb.

När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda och därför tog Alliansregeringen fram en satsning vi kallade Matlandet Sverige. En satsning som vänsterregeringen nu lagt ned. Just nu pågår ett arbete att ta fram en svensk livsmedelsstrategi och när nu matlandet inte finns är det ännu viktigare att det arbetet når resultat.

Som konsument ska du kunna handla närproducerat och miljövänligt. Med fullständiga innehållsförteckningar och märkningar som talar om varifrån maten kommer blir det lättare för dig att göra bra val i affären.

Vi vill att märkningen av mat ska bli ännu tydligare. Industrin borde ta fram enhetliga märkningar som exempelvis visar vilken klimatpåverkan en produkt har, vart den kommer ifrån och om den innehåller antibiotika och färgämnen. Samtidigt är det viktigt att reglerna inte krånglar till det för små företag.