Regeringens förslag riskerar fortsatta orimliga utvisningar

Den utredning om arbetskraftsinvandring som presenteras i dag är långt ifrån tillräcklig.
Det säger Johanna Jönsson, som menar att regeringen duckar i frågan.
- Det här visar ännu tydligare vikten av en stopplag och fler, kraftigare förslag för att skydda utländska arbetares ställning på arbetsmarknaden, säger hon.

Den senaste tiden har medierna uppmärksammat flera fall där arbetskraftsinvandrare, som bott och jobbat i Sverige i många år, utvisats på grund av små misstag från arbetsgivarna. Det kan handla om allt ifrån en missad insättning till pensionskontot till att någon fått några få kronor för lite i lön.

I dag finns ingen möjlighet att rätta till misstagen i efterhand, något Centerpartiet vill se. Regeringens utredning som presenteras i dag föreslår att det ska kunna göras undantag om arbetsgivaren själv upptäcker misstaget, vilket är långt ifrån tillräckligt.

- Att utvisa människor på grund av bagatellartade misstag som de eller deras arbetsgivare gjort utan att ge möjlighet att rätta till felen är helt orimligt. Reglerna behöver ses över och förslagen som utredningen lägger fram räcker inte. Vi i Centerpartiet har lagt förslag på ändringar och vi har föreslagit en tillfällig stopplag under tiden detta sker, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Utredningen missar målet, menar Johanna Jönsson, inte minst för att just möjligheten att korrigera fel i efterhand är alldeles för begränsad. Det är något som samtliga partier vill se.

Ett utskotts­initiativ som uppmanade regeringen att agera i frågan lades fram av Alliansen och röstades igenom av en enig riksdag tidigare under hösten.

- Regeringen gör alldeles för lite och lyssnar inte ens på vad deras egna ledamöter faktiskt sagt i utskotten. Under tiden så drabbas människor av helt orimliga utvisningar, företag förlorar arbetskraft och Sverige förlorar attraktiv kompetens, säger Johanna Jönsson.

- Nu ligger det på regeringens bort att ta fram förslag som ligger i linje med vad riksdagen vill och som skyddar arbetskraftsinvandrarnas ställning betydligt bättre än vad utredningen föreslår. Och det är bråttom. Om regeringen drar ut på tiden kommer fler personer utvisas på grund av bagateller och minimala misstag. Det är motsatsen till schyssta villkor för arbets­kraftsinvandrare, avslutar hon.