Mat som är fri från antibiotika

Antibiotika är en mirakelmedicin som snart inte längre är brukbar. Uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier världen över ökar på grund av överdriven användning av antibiotika. Det leder till att vanliga infektioner blir svårläkta och sprids lättare.

Vi har ett begränsat antal olika antibiotikum, och därför används ofta samma klasser av antibiotika både för djur och människa vilket gör det lättare för antibiotikaresistens att spridas. Rester från antibiotikan kan nämligen finnas kvar i djuret efter behandling, och sedan föras vidare till maten.

Livsmedel innehåller ofta bakterier från livsmedelsproducerande djur och kan därför sprida resistenta bakterier från djur till människa. Ju mer vi använder antibiotika desto mer ökar riskerna för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas.

I Sverige förbjöds antibiotika i tillväxtfrämjande syfte redan på 80-talet. 20 år senare följde EU efter. Eftersom Sverige var så tidiga har vi hittat ett system för att hålla djuren friska. Sverige har lägst användning av antibiotika till djur i hela EU. Det är bra, men också skrämmande.

EU måste hela tiden bota sjuka djur. Nyckeln är att få bättre djurhälsa, genom bättre djurskydd och system för att hålla smittorna borta. Trots förbudet i EU så använder Cypern 3000 % mer antibiotika till sina djur än vi i Sverige. Andra länder säljer antibiotika receptfritt och i USA används antibiotika främst till friska djur än till att behandla sjuka människor i behov av bra medicin.

Det ligger i allas intresse att minska användningen av antibiotika. Vi kan göra mycket i Sverige, men det mesta jobbet måste göras i EU. Ett första steg är att EU förbättrar sin djurhållning till att nå svensk standard. Idag botar man djur på grund av dålig djurhållning. Djur som är stressade och bor trångt blir lättare sjuka. EU måste från grunden ändra sitt system för att föda upp djur.

Centerpartiet vill:

  • Skapa en gemensam europeisk strategi för en restriktiv antibiotikaanvändning med möjligheter till sanktioner mot enskilda länder.
  • Förbjud veterinärer i EU att sälja antibiotika eftersom försäljningen driver användningen.
  • Skapa ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning