Kallelse till Gruppmöte

Gruppmöten

Till C-gruppen i Uddevalla !

Hej !

På måndag är det dags för gruppmöte inför KS. . Som vanligt träffas vi kl. 18.30 på Komvux, I17, (Kaserngården 1 A – rum 116)

Vi börjar med ett kort gemensamt möte i Allians-gruppen och får en presentation av komunens nya personalchef. Sedan fortsätter vi vårt eget gruppmöte där vi bland annat går igenom ärenden inför KS samt aktuella frågor i andra nämnder, styrelser och i partiorganisationen. Dagordning och handlingar till KS hittar via denna länk http://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/kallelse-och-protokoll/kommunstyrelsens-kallelse-och-protokoll.html

Det är bra om ni går in och kollar på handlingarna lite i förväg. Bl.a. kommer badhusfrågan upp och det är väldigt bra om ni kollat på handlingarna i förväg.

Alla medlemmar välkomna och nävaroskyldighet för förtroendevalda (ev frånvaro anmäles senast söndag)

Trevlig helg !!
Elving