Rapport från årsmötet

Idag 12 februari hade v vårt årsmöte, där vi bl.a.gick igenom verksamhetsplan, ekonomi, val av styrelse samt kyrkovalet.

Vi började årsmötet med att lyssna på Peter Dafteryd om deras valframgångar i Strömstad, om vilka metoder det har använt samt lite om det politiska läget i Strömstad. Vi tackar Peter för ett trevligt framförande och diskussion.

Till mötesorförande valdes Tage Nolstedt och till mötessekreterare valdes Camilla Olsson. Vi tackar Tage och Camilla för ett bra jobb i presidiet.

Vi fastställde kandidater både till Stiftsfulmäktige och kyrkomötet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


Vi valde ny styrelse
Anna-Malin Björk Joelsson Ordförande
Stig Olsson Vice ordförande
Camilla Olsson Sekreterare
Ingela Åkesson Kassör
Torsten Torstensson Ledamot
Mikael Bjuhr Ledamot
Willy Magnusson Ledamot
Pierre Markström Ledamot
Hasan Waarie Ledamot
Elving Andersson Adjungerande

Under året kommer vi att deltaga på distrikststämman, regionstämmansamt partistämman. Vi arrangerar studecirklar bl.a. Ny i politiken samt Utan invandring stannar Sverige. Vi har gruppmöten varannan måndag.

Styrelsen tackar för ett trevligt årsmöte och alla medlemmar som gör och har gjort ett jätte bra arbete i Partiet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000