90 förslag i Centerpartiets livsmedelsstrategi

Stoppa nya punktskatter på lantbruket, slopa arbetsgivaravgifterna för mjölkbönder och gör det enklare och billigare att driva företag på landsbygden.
Det är några av förslagen i Centerpartiets livsmedelsstrategi som presenteras i dag.
- Vi lägger nu fram 90 förslag för att stärka Sverige som matnation
, skapa fler jobb på landsbygden och ställa om till en grönare livsmedelskedja, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiets livsmedelsstrategi består av 90 förslag, med syfte att stärka den svenska livsmedelskedjan, göra det enklare att driva företag, ställa om till en grönare produktion och förbättra djurhållningen.

Ett av förslagen handlar om att stoppa nya punktskatter på lantbruket fram till 2020

- Menar regeringen allvar med att vilja öka svensk livsmedelsproduktion så vill vi se ett löfte om att inte höja punktskatter för svenskt lantbruk. Det handlar bland annat om att inte införa en kilometerskatt, som skulle innebära flera hundra tusen kronor i extra kostnader för till exempel en mjölkbil. Kilometerskatten skulle vara ett dråpslag mot livsmedelsproduktionen och hela landsbygden, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Flera av förslagen i Centerpartiets livsmedelsstrategi går ut på att göra det enklare och billigare att driva företag på landsbygden.

- Om Sveriges produktion av livsmedel ska öka måste det bli billigare att producera. Det säger sig självt. Därför vill vi bland annat slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda och för ungdomar under 18 år, säger Kristina Yngwe.

En åtgärd i livsmedelsstrategin riktar sig särskilt mot mjölkbönder.

- Svenska mjölkbönder är fortfarande i kris och behöver få bättre lönsamhet för att inte mjölkgårdar ska fortsätta försvinna. Centerpartiet vill slopa arbetsgivaravgiften för mjölkbönder under tre år, säger Yngwe.

Strategin har ett starkt klimat- och miljöfokus, vilket syns i flera av förslagen.

- Till skillnad från regeringen lyfter vi fram FN:s globala hållbarhetsmål, de så kallade 2030-målen. Den svenska livsmedelskedjan kan och bör bidra till att uppnå dessa mål, säger Kristina Yngwe. 

I Centerpartiets livsmedelsstrategi finns också flera förslag för att främja svensk livsmedelsexport, till exempel genom att öka antalet godkända exportländer. Vi vill också minska matsvinnet genom att införa ett nationellt mål för minskning av matavfall.

Dessutom lägger vi fram åtgärder för att stärka forskning och innovation på livsmedelsområdet, bland annat genom att inrätta branschskolor. Vidare vill vi ställa krav på miljö- och djurskydd i offentlig upphandling i enlighet med svenskt regelverk.

Läs om alla förslag i Centerpartiets motion