Centerpartiet vill stoppa regeringens skattehöjningar

Vad vill Centerpartiet göra med regeringens budget? Vilka skattehöjningar vill Centerpartiet stoppa, och hur skulle det i så fall gå till? Här hittar du frågor och svar om Centerpartiets ställningstagande till regeringens skattehöjningar.

Vad vill Centerpartiet göra?

Vi vill stoppa skattehöjningar som drabbar jobben och skadar hela Sverige. Förhoppningsvis kan vi göra det tillsammans med de andra partierna i Alliansen Det finns en majoritet i riksdagen som är emot regeringens skattehöjningar och regeringen bör lyssna på vad riksdagen säger.

Vilka av regeringens skattehöjningar vill Centerpartiet stoppa?

Vi tänker särskilt på det nya 3:12-förslaget, som innebär miljardbelopp i skattehöjningar för småföretag i hela landet, kilometerskatten som drabbar landsbygden väldigt hårt och höjningen av brytpunkten för statlig skatt, som skulle ge hundratusentals svenskar mindre pengar i plånboken.

Hur skulle det gå till?

Det skulle ske när regeringen lägger fram sin höstbudget efter sommaren. Om regeringen föreslår skattehöjningar som är skadliga för jobben och för Sverige skulle vi tillsammans med Alliansen lägga fram förslag för att stoppa dessa.

Är det tillåtet att göra så?

Det är formellt möjligt att stoppa skatter helt inom ramen för det finanspolitiska ramverket och budgetlagen. Vi har stämt av med flera experter och detta är helt enligt reglerna, eftersom vi stoppar dessa förslag redan när budgetens ramar spikas.

Eftersom vi vill vårda ramverket, vara ansvarsfulla med ekonomin och behålla en budget i balans, kommer vi också behöva titta på utgifterna. Exakt vilka utgifter vi ska dra ned på är något vi får diskutera gemensamt i Alliansen, men en åtgärd vi kommer lyfta i de samtalen är att skära ned på regeringens byggsubventioner, som dömts ut av både experter och byggbranschen som dyra och verkningslösa.

Tidigare har ni inte velat bryta ut och stoppa förslag. Varför nu?

Vi har använt flera av riksdagens verktyg för att sätta press på regeringen, inte minst genom så kallade tillkännagivanden. Men regeringen har inte lyssnat på majoriteten i riksdagen och ignorerat de demokratiska beslut som tagits. Därför vill vi nu växla upp med en ny väg för att skarpt kunna stoppa de skadliga skattehöjningarna.

Vi har hela tiden varit kritiska mot dessa nya skatter och skattehöjningar. Det vi vill göra nu är att skarpt stoppa förslag innan de blir verklighet och orsakar skada för företag och jobb.

Förra mandatperioden fällde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna en skattesänkning. På vilket sätt skiljer detta sig från den gången?

När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna valde att bryta ut skatter ur budgeten gjordes det efter att riksdagen redan beslutat om ramarna för budgeten, vilket är ett brott mot det finanspolitiska ramverket. Vi bryter inte ut något i efterhand, utan stoppar dessa förslag i första skedet, när riksdagen tar beslut om budgetens utgiftsramar. Det är helt tillåtet och enligt regelverket.

Men varför vill Centerpartiet inte fälla hela budgeten?

Därför att man bör vara beredd att styra landet tillsammans med alla de partier som röstar fram en budget. I dag finns helt enkelt inte tillräckligt med mandat för en alliansregering. Vi vill inte bilda en regering som är beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd. Alliansens gemensamma mål är att byta ut Stefan Löfven. Då krävs ett ökat stöd för Alliansen i valet 2018.

På det här sättet kan vi stoppa regeringens skadliga skatter, värna småföretagen, landsbygden och jobben, utan att försätta Sverige i regeringskris. Det här är helt enkelt en bättre, mer ansvarsfull väg att gå för att hindra regeringen att få igenom dåliga förslag.

Kommer inte detta leda till den regeringskris som Centerpartiet säger sig vilja undvika?

Vi har svårt att se hur detta skulle leda till att regeringen faller. Det handlar inte om hela budgeten, utan om att stoppa specifika skattehöjningar, När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna år 2013 valde att bryta ut en del av dåvarande Alliansregerings budget, ledde det inte till att regeringen avgick.

Regeringen kan dessutom undvika detta genom att avstå från att lägga fram skadliga skattehöjningar som inte har stöd av en majoritet i riksdagen.

Centerpartiet vill byta ut Stefan Löfven i valet 2018 och tillsammans med resten av Alliansen bilda en ny regering.

Varför kan Centerpartiet tänka sig att lägga fram ett förslag som Sverigedemokraterna röstar på, men inte lägga fram en hel budget med samma princip?

Vi har precis som alla andra partier lagt fram ett stort antal förslag i riksdagen som alla partier kan rösta på. Men man behöver vara beredd att styra landet tillsammans med alla de partier som röstar fram en budget.

Vi kommer inte göra oss beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd för att styra landet. Enskilda sakförslag, som i det här fallet vissa skatter, har vi aldrig låtit bli att lägga fram på grund av att något annat parti skulle rösta på det förslaget.

Finns risken att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör samma sak mot er om ni sitter i regeringen efter valet?

Den dörren öppnade ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet redan förra mandatperioden, så det kan naturligtvis hända. Samma regler gäller för alla regeringar, oavsett färg. Det är alltid regeringens ansvar att söka stöd för sin politik i riksdagen, att säkra en majoritet för att få igenom sina förslag. Den här regeringen har inte lyckats med det, utan tvärtom ignorerat riksdagen. Då får det också konsekvenser.