Dags för att införa giftfria måltider i den kommunala verksamheten

Ursprungsmärkning

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i Sverige, trots att de är förbjudna i hela EU. Trots att Livsmedelsverket gör sina stickprovskontroller och har hittat rester av dessa bekämpningsmedel från europeiska odlingar har Livsmedelsverket inte slagit larm.

Det är viktigt att kommun och landsting börjar ta detta på allvar.
Vi har ett ansvar som kommun och landsting att servera mat som är bra mat både för nuvarande och nästa generation av barn och äldre.

Vi har ju krav på att andra produkter ska vara giftfria, varför inte ha samma krav på det som vi äter? Mat ska produceras utan onödig användning av antibiotika, bekämpningsmedel och andra kemikalier, maten ska vara sund, säker och hållbar och ingen ska behöva oroa sig för om det finns gifter i maten man äter.

Kommuner och landsting måste börja ställa krav på att den mat de köper för skattepengar och att det minst motsvarar svensk djurskyddslagstiftning och inte innehåller några kemikalier som t.ex. antibiotika, bensin aceton m.m. Något annat är inte acceptabelt

Vi måste gå från att se på maten som serveras i kommunens och landstingens verksamhet som kronor och ören till att se kvalitet, djurskydd och biologisk mångfald på landsbygden.

Kemikalier och andra gifter som finns i våra livsmedel är enbart till för att göra livsmedelsprodukterna billigare, även om kemikalierna inte är farliga för oss vid enstaka tillfällen så vet vi inte vilka negativa effekter de har på lång sikt. Inga kemikalier är bra för oss att få i oss oavsett mängd. Vi borde därför bojkotta dessa produkter

Kroppen kan bara bryta ned sådant som kroppen känner till, och av de 70 ton mat vi stoppar i oss under vår livstid består 13-14 procent av kemikalier

Till Sverige kommer dagligen lastfartyg fyllda med palm­olja som ska används inom livsmedelsindustrin i t.ex. margarin, glass, kakor, choklad, snacks, Palmolja finns i hälften av all världens livsmedelsprodukter

Att tömma fartygets tankar på lasten tar ungefär ett dygn.
För att fartygen inte ska gå tomma när de vänder tillbaka till exempelvis till Asien, då används samma tankar för transport av olika kemiska ämnen som aceton, hexan, heptan, glykol, metanol, fosforsyra och svavelsyra. När man har tömt tankarna på kemikalier så ska tankarna göras rena för att sedan återigen fyllas på med ny palmolja. 

Man påstår att eventuella kemikalierester ska försvinna när palmoljan sedan raffineras i fabrikerna. Men allt försvinner inte, man har hittat spår av nämnda kemikalier som hexan och aceton i de olika livsmedelsprodukterna som vi äter vid flertal tillfällen.

Vi har alla ett egenansvar för vad vi stoppar i oss, och vi som handlar vår egen mat kan välja vilka livsmedelsprodukter som vi lägger i vår varukorg, men det kan inte de personer som får maten via kommunala och regionala inrättningar. Låt oss börja ställa bättre upphandlingskrav för en hållbar och god mathållning NU! 

Pierre Markström
Medlem i Centerpartiet

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000