Presidiet ska ha värdighet och stil

Undertecknad har följt Uddevalla lokal-tv:s sändningar från kommunfullmäktiges möten på länsmuseet det senaste året och kan notera att mötet som inföll på den Internationella Kvinnodagen innehöll mer än ett uppseendeväckande infall vilket också har märkts på Bohusläningens debattsida.

Kommunfullmäktige är ju som de flesta vet kommunernas motsvarighet till vår svenska riksdag och fullmäktiges presidie skall då jämföras med riksdagens talmän. Detta uppdrag är ett hedersuppdrag och skall genomföras med den värdighet och stil som förväntas. Mötet den 8 mars kan inte sägas uppfylla dessa kriterier, något som måste belasta den sittande ordföranden Alf Gillberg (S) till fullo. Att förste vice ordföranden manifesterar den Internationella Kvinnodagen genom att ikläda sig en stickad mössa är inte bara direkt felaktigt utan kanske till och med motverkar sitt eget syfte i och med att det närmast ger ett parodiskt intryck. Min uppfattning om Kommunfullmäktige är att de som sitter i kommunens högsta beslutande organ, och framför allt presidiet, också skall vara klädda och uppföra sig i förhållande till sitt viktiga uppdrag som bland annat innebär att ta beslut över kommunens ekonomi och andra avgörande frågor. Vid dessa tillfällen ”klär man upp sig och man klär inte ut sig”. Jag har väldigt svårt att se att man på riksnivå skulle tillåta någon av talmännen att manifestera på liknande sätt, oavsett partitillhörighet.

Inte nog med detta. Man tillät dessutom en grupp kvinnor, med medverkande bland annat från kommunfullmäktiges majoritet, att framföra ett musikaliskt stycke i fullmäktigesalen för att ytterligare manifestera denna dag. Även dessa iklädda stickade mössor. Det skall jämföras med personerna som, vid ett tidigare möte, protesterade mot rivningen av Bodele husen, som fick stå utanför museet i ett inte allt för gynnsamt väder. Även detta pågick innan ordinarie möte. Varför är deras budskap till politiker och allmänhet mindre värda?

Jag har personligen full förståelse för fullmäktigeledamotens Roger Johanssons (L) reaktion efter mötet. Eftersom jag inte använder mig av Facebook kan jag dock bara relatera till insändarna i tidningen. Jag har dessutom full förståelse för Sture Svennbergs (M) reaktion när förste vice ordföranden i samband med avslutningen av mötet presenterade en tidsredovisning av hur mycket män respektive kvinnor hade talat under mötet. Det är faktiskt upp till var och en att begära ordet och framföra sina åsikter oavsett om man är man eller kvinna och jag hoppas att jag med dessa ord stimulerar den kvinnliga delen av Kommunfullmäktige att ta mer aktiv del i debatterna.

Torsten Torstensson
Forshälla
Medlem i (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000