Därför måste du slopa plastpåsarna

Behöver du en kasse? Känns frågan igen? Jag frågade expediten i en klädbutik hur kunderna brukar reagera som svarade att det verkar som om de flesta tycker det är ok att välja, de flesta behöver inte ännu en plastkasse. Expediten tillade: "Det är konstigt att vi dröjt så länge." Flera länder i Europa har redan förbjudit engångsplastpåsarna. Det behövs verkligen krafttag mot all plast i naturen.

Vanlig plast är otäckt eftersom det inte bryts ner biologiskt. Den sönderdelas av väder och vind, på land tar det 40-100 år innan plasten brutits ned. Varje liten plastbit blir miljoner mikroplastfragment. I havet tar sönderdelningen runt 500 år. De små plastfragmenten svävar i havet på samma sätt som plankton. Som vi alla vet äter fisk plankton och människor och djur äter fisk. I Skagerak är 10% av det som svävar i havet plast. Skagerak utgör en stor virvel som samlar plast och vrakved från Nordsjön. Över 70 % av skräpet kommer från land via floder. Väl i vattnet mals plasten långsamt ner.

grunden ville man från olika håll byta ut fossilt till förnybart, av allmänna miljö- och koldioxidskäl, som bieffekt ger detta haven en ny chans. Fåglar och fiskar kan idag ha magen full med plastskräp, med rätt typ av biologisk ”plast” kommer den i stället att brytas ned. Miljön har vi lånat av våra barn, inte ärvt från våra föräldrar, därför skall vi inte slarva med plast. Återvinning eller förbränning är det som gäller. Övergång till biologiskt nedbrytbara material kan förändra bilden radikalt.

Västra Götalandsregionen krävde för en tid sedan förnybar plast i sina upphandlingar. Det gällde sopsäckar, engångsförkläden, plastpåsar med mera. Volymen i upphandlingarna gjorde det möjligt att ställa sådana krav. Om det bara låg i tiden eller om de faktiskt var en bidragande orsak vet vi inte, men i dag finns förnybara sopsäckar i de flesta butiker. Det finns dock mycket plast kvar att byta ut. Det mesta vi köper är förpackat med plast.

Det kan vara rätt tid att ställa krav på biologisk nedbrytbara material i ”alla” förpackningar, eller möjligen en utfasning av plastförpackningar där ”hygienkraven” går att lösa.

Centern är allt annat än teknikfientliga. Ibland är traditionell plast det bästa alternativet, det viktiga är att vi minimerar och inte kastar i naturen. All plast skall återvinnas alltid, för våra barns skull. Rent vatten åt alla är ett krav som få, för bara några år sedan, trodde var viktigt för oss i Sverige.

Patrik Renström
Centerpartiet och aktiv i KIMO där kommunerna internationellt arbetar med föroreningarna i haven.

Mikael Andersson
Centerpartiet och aktiv i Företagarna.