Besparingar går inte ihop med ökade behov

Replik till Cecilia Sandberg 15 september Vi ska prioritera lärartiden i budgeten

Cecilia Sandberg (S) påpekar mycket riktigt att i kommunen, inte BUN ensamt, har ett kommande sparbeting på 143 miljoner. Vi beklagar att vi i vår insändare hävdade att sparbetinget handlade om BUN. Rätt skall vara rätt.

Men därefter får vi inte många svar på våra frågor i Cecilia Sandbergs (S) (majoritetens) debattinlägg.

Vi i Alliansen känner stor oro för vad som kommer att hända med våra verksamheter när BUN skall hantera majoritetens besparingar på cirka 57,2 miljoner (40 procent av 143 miljoner). Cecilia beskriver förskolans och skolans utmaningar på ett bra sätt. Hon och majoriteten (SVMP) är således medvetna om de stora utmaningar som förskolan och skolan står inför. Därför är det extra allvarligt att majoriteten väljer att gå fram med kraftfulla besparingar i en tid där behoven ökar.

et är också intressant att notera hur den rödgröna regeringen agerar. Ena året får vi i kommunen stora summor pengar som skall gå till förskolan. Utifrån dessa pengar anställer vi personal och minskar barngrupperna, men redan året därefter halverar regeringen sitt stöd till kommunen vilket resulterar i att förskolan måste återgå till större barngrupper igen.

Utifrån faktumet att SVMP har beslutat om besparingar trots att behoven ökar så undrar vi i Alliansen vad SVMP ämnar göra för att säkerställa utbildningens kvalitet samt barnens och ungdomarnas rätt till goda uppväxt- och utbildningsvillkor?

Det är med oro som vi tvingas att konstatera att det fina arbete som personalen utför med våra barn och elever riskeras på grund av att majoriteten väljer att spara pengar inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Magnus Jacobsson (KD)

Ingela Ruthner (M)

Claes Dahlgren (L)

Camilla Olsson (C)