Öka tillgängligheten och förtäta stadsbebyggelsen

Centerpartiet i Uddevalla har idag lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om ökad tillgänglighet i boendet och förtätad stadsbebyggelse

Den dominerande flerfamiljshusbebyggelsen i Uddevalla tätort och även i Ljungskile består av hus med 3-4 våningar. I väldigt många av dessa fastigheter saknas hiss, vilket minskar tillgängligheten. Många äldre som bor i dessa fastigheter får stora svårigheter när man behöver hjälpmedel, som till exempel rullator, för att klara sin vardag.

Även för andra grupper är avsaknad av hiss besvärligt. Det kan exempelvis, gälla småbarnsfamiljer med barnvagn.

Att fler fastigheter får hiss är angeläget och ökar tillgängligheten i boendet, vilket i sin tur medverkar till att fler äldre kan bo kvar hemma längre.

Det är mycket kostsamt att installera hiss i befintliga fastigheter och inga bidrag finns till denna typ av investeringar. Ett sätt att skapa ekonomiska förutsättningar för att installera hiss är att bygga på befintliga fastigheter med en eller två våningar.

En sådan utveckling ger också en positiv förtätning och ger fler bostäder utan att behöva göra tunga investeringar i infrastruktur i form av gator, v-a och liknande.

Skall detta komma till stånd krävs ett aktivt samarbete och en god dialog mellan kommunen och fastighetsägarna, för att enkelt kunna lösa planfrågor och liknande.

Vi föreslår därför

Att Uddevalla kommun tar initiativ till en omfattande dialog med fastighetsägarna i centrala Uddevalla och Ljungskile i syfte att gemensamt öka tillgängligheten i boendet och förtäta genom att bygga på ytterligare våningar på befintliga fastigheter, där så är möjligt

Uddevalla den 10 okt 2017

Elving Andersson (c)
Anna-Malin Björk-Joelsson (c)
Stig Olsson (c)
Zinab Parnian (c)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000