Förnomineringen är avslutad

Nu är förnomineringen avslutad, nomineringskommittén jar fått in 42 förnomineringar.
Alla kandidater som nominerats kommer få ett brev där de tillfrågas om de accepterar sin kandidatur eller inte. Alla kandidater som tackar ja kommer sedan presenteras för samtliga meldemmar i den rådgivande medlemsomröstning. För att kandidera för Centerpartiet krävs medlemsskap i centerrörelsen. Förutom medlemsskap ska kandidaten också vara valbar utifrån vallagens bestämmelser.

Nomineringskommittén arbetar nu med att en medlemsomröstning ska äga rum mer information om när den startar och avslutas kommer att komma. Medlemsomröstningen innebär att alla medlemmar ska få möjligheten att i en rådgivande medlemsomröstning rösta i vilken ordning de vill se kandidaterna på valsedeln.

Efter att den rådgivande medlemsomröstningen är avslutat så ska vi ha en nomineringsstämma och på nomineringsstämman så fastställer vi den slutliga valsedeln. Till nomineringsstämman kallas kretsens medlemmar. Nomineringskommittén ska till stämman presentera det förslag till valsedel som stämman ska ta ställning till. Nomineringsstämman fastställer sedan efter omröstning den slutgiltiga valsedeln som ska skickas in till valmyndigheten.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000