Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Avloppstvisten måste få en lösning

Avloppstvisten måste få en lösning

Strax före jul publicerades i denna tidning en artikel om reningsverket och det orenade avloppet i Skredsvik. Nu finns det all anledning att belysa ärendet ytterligare.

En kort bakgrund är att samhällsbyggnadsförvaltningen redan 2016 dömde ut det gamla reningssystemet och begärde att Uddevalla Vatten (UV) skulle åtgärda problemen. UV byggde ett nytt minireningsverk, modell större, utan att ansöka om miljötillstånd hos kommunen. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd utdömde då ett kraftigt vite mot det av kommunen ägda bolaget UV. Nu har bygget stått still i drygt ett halvt år och förorenat vatten läcker ut i Gullmarsfjorden trots att problemen skulle varit åtgärdade under år 2017.

Förvaltningen godkänner inte den av UV uppförda anläggningen som nu har anlitat en advokatfirma i Göteborg för hjälp med att överklaga nämndens beslut till Länsstyrelsen. Som skäl till nämndens avslag, av den på plats redan uppförda anläggningen, anförs att skyddsnivån vid Gullmarn skall vara ”högre än hög”, något som det inte finns belägg för i Havs- och Vattenmyndighetens reglemente.

Att ett av Uddevalla kommuns bolag ligger i fejd med en av Uddevalla kommuns nämnder är troligtvis inte vare sig första eller sista gången, trots att man ur en skattebetalande medborgares synvinkel skulle önska att så aldrig vore fallet. Det som gör detta ärende väldigt mycket mer speciellt är att i Uddevalla Vattens styrelse är Anna-Lena Heydar (S) ordförande och Gunilla Magnusson (MP) suppleant och i motparten Samhällsbyggnadsnämnden är Gunilla Magnusson (MP) ordförande och Anna-Lena Heydar (S) ledamot. Båda tillhör dessutom den styrande majoriteten. Kan det verkligen vara så svårt för dessa båda makthavare att tillsammans med förvaltningens chef och bolagets VD på ett pragmatiskt sätt lösa problemen utan viten, överklaganden och advokatkostnader? Finns det kanske en oro hos nämndens majoritet och tjänstemän att den så kallade Uddevallamodellen med slutna tankar skall krackelera om man ger tillstånd till UV:s reningsverk. Det skulle ju kunna innebära att enskilda fastighetsägare i kommunen och vid känsligare områden kan hävda andra lösningar än den av kommunens tjänstemän omhuldade och lanserade, men mycket kritiserade, modellen med slutna tankar.

Ytterligare en intressant aspekt är att Uddevalla Vattens advokat anser att skyddsnivån ”högre än hög” inte gäller. Trots detta hävdar VA-rådgivare som informerar allmänheten om enskilda avlopp, från just detta kommunala bolag, att så är fallet. Senast vid en informationsträff anordnad av Bokenäsets Framtid fick drygt 200 personer reda på att allt som berör Gullmarn har ”högre än hög” skyddsnivå. Förvirringen är total.

Hur man ska reda ut denna soppa står väl antagligen skrivet i stjärnorna. Man kan i alla fall konstatera och summera följande fakta: Den gamla avloppsreningen har tjänat ut och måste åtgärdas. En riktigt dyr anläggning har av Uddevalla Vatten uppförts. Anläggningen godkänns inte av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. En advokatfirma, som antagligen inte arbetar ideellt, har anlitats av bolaget. Miljön kring Gullmarn mår inte bättre av tvisten. Och sist men inte minst, Anna-Lena Heydar (S) och Gunilla Magnusson (MP) kommer inte överens vare sig med sig själva eller med varandra.

Det behövs ett nytt ledarskap för Uddevalla!

Torsten Torstensson (C)
kandidat till kommunfullmäktige
Forshälla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000