Minska matsvinnet i kommunens kök

Varje dag serveras tre miljoner måltider i våra offentliga kök i Sverige och det slängs cirka 118 000 ton mat inom restaurang och storhushåll varje år och produktionen av den mängd mat som kastas varje år motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid, vilket är cirka tre procent av den totala mängden utsläpp av växthusgaser i Sverige.

Ur klimatsynpunkt är det cirka tio gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda matavfallet för biogasproduktion. Mindre matsvinn ger oss också möjligheter och resurser att köpa in bättre råvaror och mer ekologiska och närproducerade livsmedel i Uddevalla kommuns kök.

Många av kommunens kök är dåliga att ta tillvara på överbliven mat och detta beror delvis på att rätt kompetens saknas och att det saknas bra och tydliga rutiner. Sen finns det andra anledningar också som exempelvis dålig kommunikation när det gäller elev frånvaro, man lagar för många portioner och fel portionsstorlek som inte är anpassad till gästen. Det finns delar av matsvinnet som vi inte kan göra något åt som exempelvis skal från frukter och rotfrukter och ben denna del av matsvinnet är oundvikligt och går inte att påverka men den del som går att påverka ska köken jobba aktivt med att minska. Sen är det viktigt att även elever, pedagoger och övrig personal på våra förskolor och skolor är med och ta detta ansvar också genom att exempelvis inte slänga någon mat som finns på tallriken.

Uddevalla kommun måste bli bättre på att minska det matsvinnet som uppstår i kommunens kök.

Köken måste bli bättre på att ta tillvara på de råvaror och maträtter som blivit över som vi hade kunnat äta genom att sälja matlådor till exempelvis Saronhuset eller servera om den på ett smartare sätt och här måste Måltidsservice ta ett aktivt ansvar att förbättra sitt arbete kring matsvinnet.

Genom att öka kompetensen och ha tydliga rutiner samt ta reda på fakta kring vad elever och äldre tycker om maten som serveras så kan vi minska matsvinnet med minst 50 procent i kommunens kök, vilket innebär att vi får en positiv miljöpåverkan och vi gör ekonomiska besparingar och de pengarna kan man lägga på att höja standarden på maten genom mer närodlad, kravmärkt och livsmedel med högre kvalité.

Det är dags för kommunen och måltidsservice att ta tag i denna fråga på allvar. Uppfinn inte hjulet på nytt utan titta på hur andra kommuner jobbar med att minska matsvinnet och använd de bästa alternativen.

Pierre Markström (C)
Kandidat till kommunfullmäktig

Marie Pettersson (C)
Kandidat till kommunfullmäktig

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000