Politikerna är för tråkiga och långrandiga!

Vårens sista kommunfullmäktigemöte i Uddevalla kommun, tillika budgetmöte, ägde rum för några dagar sedan. Mötet började 09.00 på morgonen och avslutades först cirka 22.00. Undertecknad följde mötet först på plats någon timma och därefter via Youtube på nätet med anledning av mitt intresse för hur majoriteten skulle hantera den delikata frågan om projektering av ersättningsbad på Gustafsberg, trots att markägaren och länsstyrelsen ännu inte gett klartecken för projektet.

Maken till tradigt och ineffektivt möte får man leta efter. Skall vi lyckas få fler människor engagerade i politiken i allmänhet och ungdomar i synnerhet så bör fullmäktigeledamöterna från samtliga partier snarast rannsaka sig själva och självkritiskt titta på detta möte som, om man räknar bort raster, tog ungefär tolv timmar när det egentligen, med lätthet, borde kunna avverkats på halva tiden.

Efter att, under året, sett ett antal liknande möten kan man börja fundera på varför det ser ut som det gör. Kommunfullmäktige ska i en kommun av Uddevallas storlek bestå av minst 61 ledamöter så en minskning av antalet ledamöter är tyvärr inte möjligt. Däremot kan man, om samtliga partier samtycker, begränsa talartiden. Idag är replikskiftena tidsbegränsade men det hjälper ju inte när man inte respekterar presidiets upprepade knackande i mikrofonen som skall uppmärksamma talaren om att tiden är ute.

Jag uppmanar samtliga ledamöter att först och främst förbereda sig väl och läsa in handlingarna bättre. På så sätt behöver inte den föredragande läsa upp allt som står i handlingarna utan endast göra en kort sammanfattning. Att talarna skall hålla sig till ämnet borde vara en självklarhet men så är definitivt inte fallet. Det är snarare regel än undantag att irrelevant fakta presenteras i långa utläggningar. Alla skall naturligtvis få möjlighet att säga sin mening i en demokratisk församling men att upprepa samma sak gång på gång, och det behöver inte vara samma talare, är inte speciellt framgångsrikt. Ytterligare något man kan fundera på är om debattörernas konstpauser är speciellt effektiva.

När jag deltog på Centerpartiets partistämma i Malmö i höstas fick jag lära mig hur ett effektivt presidie agerar. Vi fick under mötet, via projektorns information, klart för oss vilka de kommande talarna var och när det var dags för respektive talares framträdande så förväntades man stå redo i någon av de två talarstolarna som växelvis användes. Detta medförde att all tidsspillan när det gäller förflyttningar helt försvann. På grund av mycket begränsad talartid försvann också allt oväsentligt prat i talarstolen.

Presidiet och fullmäktigeledamöter och läsare! Det finns mycket övrigt att önska av hur ett möte i Uddevalla kommunfullmäktige skall genomföras. Jag vet inte någon politiker som inte vill effektivisera kommunens förvaltningar och då bör man verkligen föregå med gott exempel. Arbeta gärna enligt KISS-principen, Keep It Short and Simple (Håll det kort och enkelt).

Med löfte att bli kort, koncis och kostnadseffektiv!

Torsten Torstensson
kandidat till Kommunfullmäktige (C)
Forshälla


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000