Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Pålästa politiker ger en bättre debatt

Pålästa politiker ger en bättre debatt

Alf Gillbergs replik angående mina synpunkter på kommunfullmäktige­mötena i Uddevalla kommun kräver ytterligare kommentarer.

Till att börja med så har mina åsikter den 28 juni mött stor respekt både bland fullmäktigeledamöter från de flesta partierna såväl som bland folk i allmänhet. Det visar på att det behövs en markant förändring. Gillberg påpekar att man i andra kommuner saknar debatter. Det finns inte någon anledning till att andra kommuners avsaknad av debatter skall uppvägas av maratontillställningar i Uddevalla.

Att det enbart handlar om ett parti på olika partiers riksstämmor, kongresser och vad man nu kallar det innebär inte att debattlustan är mindre än vad den skulle vara om flera partier var inblandade. Jag har svårt för att tänka mig att man är helt eniga inom socialdemokratin även om det ibland verkar så när partipiskan viner.

Därför skall man ta tillvara de goda exempel som finns för att få till kortare, intressantare och inte minst mer kostnadseffektiva möten. I Uddevalla kommuns delårsrapport angående Ekonomiskt utfall, från april 2018, visar Kommunfullmäktige på ett underskott vilket främst motiveras med högre kostnader, än budgeterat, för arvoden.

Jag har inte tagit reda på vad ett fullmäktigemöte, liknande årets budgetmöte, kostar men det sunda bondförnuftet säger i alla fall mig, att man väl hade kunnat hålla sig inom budgetramarna om mötet hade avhandlats på halva tiden, vilket med enkelhet borde vara möjligt.

Att någon föredragning av ärendena inte förekommer är säkerligen intentionen men som debatterna ser ut i dag så kan man med fog påstå att där har Gillberg fel. I debattinläggen kommer nämligen hela ärendet upp på ett sätt som det, om ledamöterna var bättre förberedda och pålästa, inte skulle finnas anledning till.

I min debattartikel var jag noga med att inte utse någon enskild syndabock eftersom jag anser att samtliga partier bör ta åt sig av kritiken. Gillberg är dock snabb med att peka finger åt Centerpartiet. Låt mig då säga att en av de som syndade värst när det gäller tiden för replikskifte var Kommunstyrelsens ord­förande från Gillbergs eget parti. Det ringdes i klockor och knackades på mikrofoner vilket fullständigt ignorerades.

Ett bra tips kan vara att i fortsättningen ha en avstängningsknapp till högtalaranläggningen hos presidiet så kanske vi kan slippa detta ofog.

Det finns, som Gillberg antyder, all anledning att komma tillbaka i ärendet och jag hoppas innerligen att politiskt intresserade i allmänhet och ungdomar i synnerhet inte har tagit allt för mycket intryck av de senaste mötena i kommunfullmäktige. Kanske har vi till och med ett nytt presidium om ett halvår.

Med fortsatt löfte om att bli kort, koncis och kostnadseffektiv!

Torsten Torstensson (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000