Hbtq personer ska känna sig trygga och leva fritt i samhället

Pridefestivaler sprider sin glädje i många städer både i Sverige och runt om i världen. Med den färgglada flaggan visar festivalen upp att vi människor är en bred palett av individer. Att hbtq+ och människors lika värde lyfts under Pride är en symbol för den kamp för mänskliga rättigheter som på många platser i Europa och världen är livsavgörande för individer som får sina rättigheter kränkta.

Flera länder har tagit ett kliv framåt men samtidigt ser vi på flera ställen runt om i världen att dörrar stängs, öppenheten kränks och individer flyr för sin rätt att få älska vem den vill. Vi måste se till att frågan fortsatt ligger högt upp på den politiska agendan, både lokalt och internationellt. Just därför är Pride i Uddevalla viktigt

Utsattheten bland personer inom hbtq+ är fortsatt hög. Detta gäller inte minst unga hbtq+ där rädslan över att inte bli accepterad är överhängande. Många mår idag psykiskt dåligt och vi i Centerpartiet inser vikten av ett ökat stöd till berörda myndigheter inom skola, vård, omsorg med flera för att dessa instanser ska kunna jobba aktivt och fånga upp signaler i tid för att kunna ge hbtq+personer det stöd de behöver.

Trygghet är en förutsättning för att kunna må bra, vara stolt över sig själv och att få respekt för den man är. Många inom hbtq-segmentet känner sig exkluderade från samhällets gemenskap och inte välkomna på lika villkor. Alla har rätt att känna sig säkra i samhället, oavsett om man befinner sig i skolan, söker arbete eller vistas i offentliga miljöer. Tyvärr så ser det inte ut så idag för hbtq+personer, utan många lever med blickar, nedsättande kommentarer och i värsta fall utsätts man för våld. Många får inte ens arbete eller känner att man kan delta i aktiviteter, utan man kan komma att leva i ett livslångt utanförskap där missbruk och psykisk ohälsa är alltför vanligt.

Därför vill vi i Center­partiet arbeta för hårdare och tydligare diskrimineringslagar För oss är det självklart att varje människa blir bemött och respekterad på ett professionellt och likvärdigt sätt.

Lösningen på världs ­ problemen är inte mindre kärlek, vem du älskar är din ensak. Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande oavsett vilken läggning du har Centerpartiet vill därför värna möjligheten för personer med olika sexuella läggningar att bilda familj och se över möjligheten för barn att behålla kontakten med en varaktigt social förälder

Jag vill se ett öppet medmänskligt och tolerant samhälle med respekt för var och ens unika förutsättningar där alla kan känna sig stolta över sig själva och sin familj! Så kan vi tillsammans eller var och en för sig skapa Pride varje dag!

Camilla Olsson (C)
Kandidat till fullmäktige Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000