Redan på 1960-talet var vägen olycksdrabbad

Återigen har det hänt en allvarlig trafikolycka på väg 678 mellan Lerbomotet och Bratterödsmotet, för vilken gång i ordningen? Frågan om ombyggnation eller annan dragning av vägen har stötts och blötts hur länge som helst utan att det blir verklighet. Nu pratar man om ett mitträcke som nödlösning innan vägen byggs om till annan standard. Varför göra en halvmessyr för åtskilliga miljoner om trafikverket ändå planerar att så småningom verkställa det som boende kring vägen och trafikanterna kräver, nämligen en 2+1-väg eller ännu hellre en 2+2-väg (helst från Råsserödsmotet).

Redan på 1960-talet, då vägen gick under benämningen Rikstvåan, var denna väg en olyckdrabbad sträcka med ett flertal dödsolyckor som följd. Då var trafiktempot betydligt lugnare och intensiteten inte tillnärmelsevis så hög som idag. Om man tar sig tid att titta i Bohusläningens arkiv angående väg 678 så kan man följa incidenterna, och de boendes klagomål, år efter år utan att Trafikverket, regionen eller Uddevalla kommun gjort mer än att placera ut två fartkameror. Efter en dödsolycka 2012 skulle vägen byggas om tidigast 2015. Vad har hänt? Inte mer än det blivit fler olyckor.

Anledningarna till att just denna vägsträcka på några kilometer är så pass olycksdrabbad är många. I båda ändarna av vägen är det motortrafikled eller motorväg vilket inbjuder till ett högre trafiktempo även på 678:an. Nästan all trafik söderifrån som skall mot Uddevalla eller åt Trollhättan tar denna väg. Ganska ofta är Uddevallabron avstängd vilket innebär att all norr- eller södergående trafik belastar vägsträckan. Att trafikanternas beteende på vägarna blivit betydligt hårdare drabbar tyvärr även väg 678. Fritids- och åretruntboenden ökar framför allt i Forshällas västra delar vilket ytterligare kommer att förvärra en redan dålig trafiksituation.

Det är dags för nollvision vad det gäller olyckor på väg 678. Det är dags att omgående starta planeringsarbetet för en bättre trafik- och boendemiljö mellan Lerbo och Råsserödsmotet.

Torsten Torstensson
Kandidat till kommunfullmäktige (C)
Forshälla