Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vår framtid sitter i skolbänken

Vår framtid sitter i skolbänken

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Oavsett om barnen är hemma, i pedagogisk omsorg eller förskola så läggs grunden här. Det är därför viktigt att föräldrarna själva kan välja vilken omsorg man vill ha oavsett om det är i kommunal eller privat regi. När det sedan är dags för grundskola måste det fria skolvalet försvaras så att familjer kan välja det som passar dem bäst oavsett bostadsområde och ekonomiska förutsättningar.

Vi vill ha en skola där varje elev ges rätt förutsättningar att lyckas. Läraren är avgörande för elevens framgång, status på läraryrket måste höjas. Lärarrollen kan stärkas genom högre lön, utvecklade karriärtjänster och förutsättningar för kvalitativ kompetensutveckling. Lärarna behöver också få mindre administration och mer tid för undervisning. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är också viktigt så att lärare och elever får en bra och hållbar arbetsmiljö.

När våra barn och ungdomar far illa är det särskilt allvarligt. För att förhindra det måste vi bli bättre på det preventiva arbetet. Det handlar om information, utbildning och resurser men också tidigt stöd till barn och familjer som har behov av hjälp. Det måste också gå snabbare att få hjälp vid akuta situationer. Att skapa trygghet och studiero för våra barn är det viktigaste vi kan arbeta för.

Vi måste ha utbildningar som leder till jobb. Skolan måste därför i större utsträckning samverka med samhälle och näringsliv så att utbildningar såväl praktiska som teoretiska är mer anpassade till arbetsmarknaden. Det är viktigt att trygga företagens kompetensförsörjning genom fler YH (Yrkeshögskola) utbildningar och tidig praktik. Vi behöver också stärka UF-företagens verksamhet, entreprenörskap ska vara ett naturligt förhållningssätt i skolan. Vi vill också säkerställa kompetensförsörjning inom de gröna näringarna och andra bristyrken genom att utveckla vuxenutbildningen i kommunen. Befintliga skolor på mindre orter och landsbygd skall behållas, utvecklas och säkra kommunens behov av utbildningslokaler. Den mat som serveras i våra skolor skall vara näringsrik, lokalproducerad utan rester av antibiotika. Våra skollokaler skall vara byggda av och utrustade med miljövänliga material.

En röst på Centerpartiet är en röst för ett nytt ledarskap även inom skolområdet.

Mikael Bjuhr (C)

Camilla Olsson (C)

Kandidat till Kommunfullmäktige i Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000