Därför är även kommunala avlopp ett miljöproblem

Slutreplik till Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd

Anders Mårtensson har vid tre tillfällen, i denna tidning, upprepat sitt mantra att enskilda avlopp är en av de största miljöfarorna som finns i vårt land. Precis som alla andra lobbyister handskas han med fakta som passar den egna agendan bäst. Man behöver inte vara speciellt insatt för att förstå vad som är den bakomliggande orsaken till argumentationen: att ekonomiskt gynna sina uppdragsgivare.

LÄS MER:
VVS-branschen ser bara till egna intressen
Dåliga avlopp gynnar inte någon
Myndigheterna ställer orimliga avloppskrav
Det behövs bättre koll på små avlopp

Man kan konstatera att det visst finns avlopp som bör åtgärdas, likaväl som det finns bilar som behöver repareras, men inte i den utsträckning som entreprenörerna och dess talesperson Mårtensson anger. I den enkätundersökning som Mårtensson hänvisar till anser han att hälften av de politiker som står på valbar plats till riksdagen vill se obligatoriska kontroller och åtgärder när det gäller avloppen. Vid en närmare granskning av SIFOs undersökning visar det sig att endast hälften (56 procent) av de tillfrågade över huvud taget har svarat på enkäten och av dessa är det endast 10 procent som svarar att de absolut vill se obligatoriska kontroller. I min matematiska värld får jag det till att ungefär 5,5 procent vill se strängare kontroller. På samma sätt hanteras den SIFO-undersökning, till allmänheten, som Mårtensson hänvisar till. Med statistik och opinionsundersökningar kan man få det mesta att verka troligt, det vill säga förvränga sanningen. Det är dessutom av stor vikt hur man ställer frågor vid en opinionsundersökning och eftersom VVS-fabrikanternas råd var uppdragsgivare vid dessa tillfällen så blir frågeställningarna därefter.

Mårtensson svarar över huvud taget inte på varför landsbygdens enskilda avlopp till varje pris skall åtgärdas, även om det inte behövs, samtidigt som stadens reningsverk ohämmat får släppa ut bräddning som förorenar mångt mycket värre. Anledningarna är naturligtvis krasst ekonomiska. Landsbygdens enskilda avlopp skall skapa inkomster och arbete för Mårtenssons egna medlemmar och uppdragsgivare. Då kommer de stora miljöproblemen i andra hand.

Torsten Torstensson (C)
Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000